Kas pean kohtutäituri tasu maksma

Toomas 11.07.2019 08:56 (12 paeva tagasi)

Tere, mul on kaks-kolm mitmeaasta tagust trahvi, mõnesaja eurised. Soovin need ära maksta, kuid varem meile saades on korralikud kohtutäituri tasud otsa tulnud. Nagu ma aru saan, siis näiteks politsei enam nendega ei tegele, s.t. ainus võimalus on võtta kohtutäituriga ühendust. Nüüd, kui ma näiteks kannan ainult trahvisumma, on see siis prioriteetne, et ennem ei arvesta täitur enda tasu? Kannan lihtsalt trahvisummad ja olen "puhas"? Suured tänud vastamast!

titu 11.07.2019 13:42 (12 paeva tagasi) vasta...

Ei ole puhas. Puhas oleksid sa siis kui oleksid õigeaegselt tasunud oma trahvid politsei kontole. Kui asi on täituri käes, siis muutuvad tema tasud ka sissenõutavaks. Ehk teisisõnu, täitur võtab oma töötasu nii või teisiti.

Toomas 11.07.2019 15:32 (12 paeva tagasi) vasta...

Olgu, mul on küsimus selline, et kui võtan praegu täituriga ühendust ning ta ütleb tasuda on 300+300 talle ning ma kannan vaid 300, siis on trahv ise makstud? Ma ei ole kindel, aga kas mingil ajal võib politsei ükt-d taodelda? Tänades

miue 12.07.2019 04:38 (11 paeva tagasi) vasta...

See ei tööta: "Esmajärjekorras loetakse tasutuks võlgade sissenõudmisega seotud kulud, seejärel viivised ning viimases järjekorras põhivõlg". MIs politsei siia puutub? Täitur tegutseb ilma politseita, paneb su kontod kinni, hakkab su vara müüme jne.

y 14.07.2019 09:54 (9 paeva tagasi) vasta...

miue kirjuta - mis § see VÕS-is on ...et enne võlgade sissenõude kulud....jne jne

noo 18.07.2019 06:29 (5 paeva tagasi) vasta...

Mitte VÕS vaid Täitemenetluse seadustik § 56. Nõude rahuldamise ulatus (1) Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. (2) Täitemenetlusest saadud raha (edaspidi tulem) jaotamisel loetakse võlgniku võlast esmajärjekorras kustutatuks tema kanda olevad kulutused, seejärel sissenõutavad kõrvalnõuded ning lõpuks põhivõlg ja arestimise järel arvestatud intressid.

y 18.07.2019 07:03 (5 paeva tagasi) vasta...

Tänu ja kui inkasso kirjutab et enne nõudekulud jms - siis mis seadusele nemad tuginevad. Täitevmenetluse seadus nende nõudele ei kohandu..?

noo 18.07.2019 11:42 (5 paeva tagasi) vasta...

miks siis nende nõudele see seadus ei kohaldu? Millega sa seda väidet põhjendad?

y 18.07.2019 12:14 (5 paeva tagasi) vasta...

Täitemenetluse seadustik ja kohaldub inkassonõudele ...mis küsimus ..? üks on koheselt täidetav - teine vajab ikka kohtus menetlust või pole see nii..?

Reelika 18.07.2019 17:50 (5 paeva tagasi) vasta...

Loomulikult ei kohaldu inkassonõudele täitemenetluse seadustikku. Täitemenetluse seadustik käib vaid täitemenetluse kohta, inkasso asjadel pole aga täitemenetlust veel algatatud, inkasso on kohtueelne võlamenetlus. Aga muidu VÕS § 88 lg 8 - Kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Kui tarbijakrediidiga tegemist, siis VÕS § 415 lg 2 - Kui tarbija on teinud tarbijakrediidilepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks; 3) kolmandas järjekorras intressi katteks; 4) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  _  __  __  ______   ___  
| || | || \ \\/ // |   \\  / _ \\ 
| '--' ||  \ ` // | -- // / //\ \\ 
| .--. ||  | ||  | -- \\ | ___ ||
|_|| |_||  |_||  |______// |_|| |_||
`-` `-`   `-`'  `------` `-`  `-` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.