Kaasomand päranduseks

Kristi 16.08.2019 06:52 (6 kuud tagasi)

Tere Sain pâranduse, mind sinna ei tahetud ja ma ei saanud enam ka keelduda kui mind lisati juba 1/4 kaasomandisse. Asi selles, et mulle ei anta võtmeid, ei lubata arvetele ligipääsu, öeldakse, et minul pole õigust kuid dokumendid räägivad muud. Osta keegi minu osa ei soovi ja minule ei ole nõus ka 1 osanik müüma kuid teised on. Kui pöörduda kohtusse, et korter sundmüüki panna siis, kuidas ja kuhu pöörduda?

vastus 16.08.2019 07:25 (6 kuud tagasi)

Kui ise ei tea, kuidas ja kuhu kohtusse pöörduda on vaid üks lahendus - palgata omale asvokaat/jurist, kes aitaks ja soovi korral kohtus esindaks. Advokaatide kontaktandmed on leitavad kui sisestada nt google otsingusse sõna "advokaadid".

Kristi 16.08.2019 07:27 (6 kuud tagasi)

Proovisin seda, sooviks ise seda teha aga aitäh asjaliku vastuse eest! Küsimus oli kuhu pöörduda..

J. 16.08.2019 11:45 (6 kuud tagasi)

Kohtusse tuleb pöörduda, kuhu siis veel, kui juristi/advokaadi teenuseid kasutada ei taha. Ja mitte korteri sundvõõrandamiseks, see on hoopis teine mõiste, vaid kaasomandi lõpetamiseks.

Olle 16.08.2019 20:28 (6 kuud tagasi)

Tõenäoliselt on see pärandvarana üldse ühisomandis ja ka kaasomandi lõpetamise nõudega saadetakse kuu peale.

fanu 17.08.2019 05:06 (6 kuud tagasi)

tõenaoliselt, tõenaoliselt... kui on juba murdudes antud, siis on kaasomand ja küllap teema algataja teab ise, millega tegu. Kaasomandit saab kohtu kaudu lõpetada, saab müüa ja saab ka kinkida.

Kristi 17.08.2019 08:08 (6 kuud tagasi)

Mis oleks ettepanek siis, sest ma tegelikult ei teagi kuidas edasi minna? Kui mul öeldakse otse, et sentigi mulle ei anna, las seisab aga kulud ju on samuti vaja kanda.

hanu 17.08.2019 12:57 (6 kuud tagasi)

aga sa ju ise kirjutad, et tuleb pöörduda kohtusse - kaasomandi lõpetamiseks. Koostad hagi ja esitad maakohtusse. Kohus teeb ettepaneku kõigile kaasomanikele see asi lahendada - kas keegi ostab ära sinu osa, teised müüvad selle sinule, või - pannakse korter sundmüüki ja kõik saavad seal oma osa suuruse summa.

Marii 20.08.2019 02:19 (6 kuud tagasi)

Esiteks saatke kirjalik kiri teisele osapoolele oma soovidega. Lihtsam oleks kaasomandi lõpetamine. Juhul kui teine osapool ei taha turuhinnaga seda teilt ära osta siis tehke ettepanek kaasomandi lõpetamiseks ja asja mahamüümist ka. Kahjuks selle viimase keeldumist ei saa kaasomanik teha. See tehakse kas poolte kokkuleppel või kohtus. Pole mõtet jageleda. Iga kuuga võib tulla arveid mida Te pole näinudki ja siis hakates pärast tühja maksma. Parem kiire lõpp kui lõputu õudus. Edu!

Kristi 20.08.2019 04:51 (6 kuud tagasi)

Suur tänu! Olen saatnud kirju ja vestelnud, öeldi mulle, et ei anna mulle sentigi ja mulle ka ei müû. Mõtlengi kohtusse pöörduda varsti, et kui teen avalduse netis kas piisab sellest? Advokaadid on tohutult kallid lihtsalt minu jaoks ja sooviks nemad välja jätta

Marii 20.08.2019 06:51 (6 kuud tagasi)

Tere! Kuna ise olen läbi advokaatide selle tee läbi käinud ka saime kohtuvälise lahenduse, et lõpetasime kaasomandi nende poolse väljaostmiseks siis võin ainult oma kogemusest kirjutada. 1. Tuleb kirjalikult neile tähitult saata soov kaasomandi lõpetamine. Ettepanekuga teha seda kohtuväliselt ja võtke varale ametlik hindaja, kes kirjutab paberi kui palju vara üldmaksumus turuväärtusest on ja kui palju Teie osa maksab ja kirjutage summa, et soovite seda müüa. Sest kohtus tuleb näidata, et olete püüdnud kohtuvälise kokkulepet saavutada. Kirjale lisage tähtaeg 30. Päeva. Seda teevad esmalt advokaadid kui ja selle pealt saate raha kokku hoitud kui ise selle osa ära teete. Lisage kirjale, et loodate kohtuväliselt kokkuleppele ja ootate vastust 30 päeva kirjalikult. Kui see kiri on saadetud ja vastus saadud või 30 päeva möödunud siis saate ise esitada hagi kohtule. Lisage hindamisakti ja ka kiri kohtuvälise lahendusega. Ja siis alles läheb asi kohtusse. Samas on võimalik ka tasuta juristi nõustamist saada teatud tundides arv. Sellekohase info leiate internetist. Edu!

Palua 20.08.2019 07:23 (6 kuud tagasi)

Kaasomandis seonduvat reguleerib asjaõigusseadus: § 76. Kaasomandi lõpetamise nõue (1) Kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist. (2) Kaasomanikevahelise kokkuleppega võib kaasomandi lõpetamise nõudeõiguse välistada. (3) Kui kaasomandi lõpetamise nõudeõigus on kokkuleppega välistatud, võib lõpetamist nõuda üksnes juhul, kui selleks on oluline põhjus. Kui kaasomandi ülesütlemiseks oli määratud tähtaeg, siis võib olulisel põhjusel kaasomandi üles öelda määratud tähtajast kinni pidamata. (4) Käesolevas paragrahvis nimetamata kokkulepe, millega välistatakse või piiratakse kaasomandi lõpetamise nõudeõigust, on tühine. [RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003] § 77. Asja jagamine kaasomandi lõpetamisel (1) Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. (2) Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. [RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003] (3) Kaasomandi reaalosadena jagamisel võib kohus, kui reaalosade väärtus ei vasta kaasomanikele kuuluvate mõtteliste osade väärtusele, määrata rahalise tasaarvestuse osade ühtlustamiseks, samuti koormata üksikuid osasid servituudiga teiste osade kasuks. (4) Kohtu poolt kindlaksmääratud osade jaotamine reaalselt võib vajaduse korral toimuda ka liisu heitmise teel. Ehk siis - pead pöörduma kohtusse. Kui endal teadmisi ja raha vajaka, siis soovitan leida vähemalt keegi juuratudengitest, kes sind pisukese raha eest abistaks. Sellise hagi sisseandmine kohtusse pole küll keeruline, kuid tasub olla korrektne oma tegemistes. Juhul kui oled juba teistele kaasomanikele teinud ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks ja sulle ei vastata või saadetakse pikalt,siis tuleb enda vastavad tõendid kokku koguda ja kohtule tõendusmaterjalina esitada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.