Üürilepingu muudatus

Marii 12.09.2019 13:17 (1 aasta tagasi)

Tere! Oman korterit, mille olen üürile andnud. Sõlmisin kirjaliku üürilepingu. Soovisin tõsta üüri ja andsin üürnikule kirjalikult sellest teada. Andsin ka võimaluse, et kui ta nõus üürisumma tõstmisega ei ole ega soovi maksta siis võime poolte kokkuleppel üürilepingu lõpetada. Suuliselt (kõne telefoni teel) ta kummagi variandiga nõus ei olnud ja kirjalikult seda ta kinnitada ei soovi. Nüüd on tähtaeg täis ja arve talle uue summaga edastatud. Tema ei ole nõus üldse maksma. Kuidas edasi ametlikult käituda?

Reelika 12.09.2019 17:31 (1 aasta tagasi)

Mis moodi see kirjalik teavitamine käis? Üüri tõstmist põhjendasid? Esitasid kalkulatsioonid, mis tingib üüri suurenemise? Teavitasid üürnikku, mil viisil saab üüritõstmist vaidlustada?

Anna 13.09.2019 08:35 (1 aasta tagasi)

Kas üüri tõstmise ei saa põhjendada lihtsalt üüriturul hindade tõusmisega?

Reelika 13.09.2019 15:28 (1 aasta tagasi)

Ei saa, oma lahendis 3-16-10710/78 on Riigikohus öelnud järgmist: Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, märkides, et põhjendus, et üüri tõstetakse tulenevalt turuolukorrast, on piisav selleks, et üüri uue suuruse põhjendamise nõude (VÕS § 299 lg 2 p 3) saaks lugeda järgituks. Kolleegium sellega ei nõustu ja leiab, et VÕS § 299 lg 2 p-s 3 sätestatud nõue ei ole täidetud, kui üürileandja märgib teates üüri tõstmise põhjusena üksnes seda, et uus üür on kooskõlas turuhinnaga.

tiki 14.09.2019 18:30 (1 aasta tagasi)

huvitav, millised on siis üldse põhjused üüri tõstmiseks?

Reelika 15.09.2019 09:12 (1 aasta tagasi)

No näiteks kui oled üürile antud asja korrastanud, renoveerinud, tõstnud sellega kinnisvara väärtust, teinud kapitaalremondi vms...Siis näitad arvutustega palju väärtust objektile lisasid jne

hota 15.09.2019 16:42 (1 aasta tagasi)

kas sinna alla lähevad ka kaasomandis olevate asjade parendmaine, nagu maja soojustamine jms?

huna 13.09.2019 14:57 (1 aasta tagasi)

Kui ta pole üldse nõus maksma, siis lõpeta leping rikkumise tõttu ja otsi uus üürnik.

J. 15.09.2019 12:40 (1 aasta tagasi)

Nimetatud riigikohtu lahendis ei ütle riigikohus, et üüri ei või tõsta seoses turuhindade tõusuga, vaid seda, et üüri tõstmiseks ei piisa üksnes sellest, kui teates on märgitud, et uus üür on kooskõlas turuhinnaga. Tuleb lisada arvestus, kuidas see turuhind on saadud, et üürnik saaks hinnata, kas uue üüri suurus on ülemäärane või mitte. Turuhinna arvestamisel tuleb aluseks võtta samas piirkonnas asuvate sarnaste eluruumide üüri turuhind samadel tingimustel, st pikaajalise eluruumi üüri puhul ei tohi üürihinda võrrelda lühiajalise majutusruumi üürihinnaga.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.