kas täituri ja sissenõudja poolt seaduspärane

Reelika 8.09.2019 05:55 (8 kuud tagasi)

Tere, sissenõudja esitas täiturile avalduse täitemenetluse alustamiseks x kuupäeval. Mõni nädal hiljem esitas sissenõudja täituri NÕUDMISEL uue avalduse y kuupäeval. Nö töösse võeti avaldus, mis oli esitatud y kuupäeval. Kas sissenõudja ja täitur on käitunud korrektselt ja võibki avaldusi mitmeid kordi ümber teha? Palun ka viidet §. Tänan!

Ellu 13.09.2019 09:15 (8 kuud tagasi)

Täitemenetlus seadus reguleerib täitemenetlust. Oletan, et sissenõudja esitas täiturile puudustega avalduse, mille alusel ei olnud võimalik täitemenetlust alustada. Täitur teavitas sellest ning palus puudused kõrvaldada, mida sissenõudja ka tegi. Sissenõudja esitas uue korrektse avalduse ning täitur alustas täitemenetlust. Täitedokumendid on toodud ära seaduse alguses.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.