Joobe tuvastamine

taims 18.10.2019 11:40 (7 kuud tagasi)

Tere küsimus siis järgmine oli üks kokkupuude politseiga ja pandi puhuma ,aga joobe tuvastus protokollile ja indikaator vahendi kasutamis protokollile ma allkirju ei pannud selgelt on protokollitel kirjas et keeldub allkirjast ja joobe tuvastust pole ka märgitud kas positiivne või negatiivne ühesõnaga väidetavalt näitas joovet midagi 0,75mg/l ühesõnaga mina protokollitele mitte midagi ei kirjutanud ei allkirju ega selgitusi,selgitused kirjutas politsei ise sinna ,Kas seda saab võtta kui tõentina et ma olin joobes kui allkirju ma kuhugi ei kirjutanud ja selgitusi samuti mitte kuigi ma olin häiritud sest ma polnud nõus selle joobe asjaga sellepärast ka keeldusin allkirjate panemisest ja selgitustest

RH 19.10.2019 10:33 (7 kuud tagasi)

§ 69. Sõiduki juhtimist keelav joobeseisund (1) Juht ei tohi olla joobeseisundis. Joobeseisundi või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära ületamine tuvastatakse korrakaitseseaduses sätestatud korras. (2) Alkoholijoobes olevaks loetakse mootorsõidukijuht, trammijuht ja maastikusõidukijuht järgmistel juhtudel: 1) juhi ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,75 milligrammi ühe liitri kohta või rohkem; 2) juhi ühes grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,25 milligrammi ühe liitri kohta või rohkem ning väliselt on tajutavad tema tugevalt häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline sõidukit liikluses nõutava kindlusega juhtima. (3) Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja maastikusõidukijuhi ühes grammis veres ei tohi olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi või rohkem. (4) Liiklusõnnetuses osalenud isiku toimetamisel vältimatu arstiabi saamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on vereproovi võtmise õigus, kohustatud politsei nõudmisel isikult võtma joobeseisundi tuvastamise eesmärgil vereproovi. (5) Joobeseisundi tuvastamiseks vereproovi võtmine, säilitamine, uuringuks edastamine, uuringu tegemine ja nende toimingute tasustamine toimub korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. (6) Vereproovi uuringu tulemus vormistatakse korrakaitseseaduse alusel kehtestatud korras. [RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014] Pole vaja joobes rooli istuda. Sinu allkiri pole oluine, joove tuvastatakse ka ilma selleta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.