Matusekulude jagamine

Riina 11.12.2019 18:54 (1 aasta tagasi)

Pärandist said 25 % osa peale minu veel kaks pärijat. Matusekulud kandsin mina üksi. Kas mul on õigus nõuda teistelt pärijatelt välja nende osa matusekuludest, Kuidas ma peaksin neile sellest teatama? Nad on huvitatud muidugi ainult pärandist ja mittemingitest kuludest. Kui nad keelduvad maksmast?

wyny 12.12.2019 06:59 (1 aasta tagasi)

Vastasin ühele varasemale palvele: § 131. Pärandaja matuse kulud (1) Pärija kannab pärandaja matuse kulud, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. (2) Iga pärija kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti. (3) Pärandaja võib testamendis või pärimislepingus määrata, kes tema matuse kulud kannab. Kui pärija või annakusaaja pärandvarast või annakust ei jätku pärandaja matuse kuludeks, kannavad teised pärijad pärandiosa või annakut ületavad matusekulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega. Ühesõnaga, kui pole nõus vabatahtlikult tasuma, pöördud kohtusse Pärimisseaduse alusel.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.