Kinnisasjade soetamine ja pahauskne tegutsemine

Katrin Kauni 16.01.2020 13:44 (5 kuud tagasi)

Suur metsamaa kokkuostja ettevõte A annab 1-aastase volituse metsamaa ostmiseks kahele isikule: Meelisele ja Märdile. Meelis on firma A töötaja, ta saab oma töö eest palka ja tema kontaktid on avaldatud firma A kodulehel koos üleskutsega saata maa müügipakkumised firmale A Meelise e-posti aadressile. Aga Märt ei ole firma A töötaja, tema kontakte firma kodulehelt ei leia ja mingit tasu ta esindustegevuse eest ei saa. Ometi laekuvad Märdi eraisiku e-posti aadressile ja isiklikule telefonile kolmandatele isikutele kuuluvate kinnistute katastrinumbrid. Firma A leiab, et olgugi et katastrinumbrite saatja ühe-mehe firma B ei oma neid kinnistuid, on siiski tegemist kinnistu müügipakkumisega frimale A. Väidetavalt on asi reguleeritud suuliste tasuta tegutsemise lepingutega. Nii Meelise kui Märdi kaudu soetab ettevõte A aasta jooksul kümneid metsakinnistuid ja raieõigusi. Pärast võõra kinnistu katastrinumbri saamist ja firma A kinnitust, et selle kinnistu ostaks küll, asub firma B töösse. Ostab, enamasti pärast korraliku survestamist väga kõrges eas omanikult metsakinnistu oluliselt alla turuhinna ja müüb veel samal nädalal selle oluliselt kallimalt firmale A edasi, see tehing on juba turuhinnas. Firma B võtab tekkinud ülisuure vaheltkasu ettevõtte pangakontolt välja sularahas ja see raha on osaliselt kassas, mida reaalselt kindlasti ei eksisteeri, osaliselt kaovad jäljed liiva. Ei ole kahtlust, et Mört saab sularahas tasu firmalt B, nagu öeldud firmalt A mingit tasu ei saa. Samas pole ühtegi dokumenti, millega seda tõendada. Väidetavalt on seejuures tegemist ausa äriga ja väidetavalt tegutseb firma A heas usus. Kohtute varasem seisukoht on, et kuivõrd firma A ostis kinnistu firmalt B turuhinnas ja kinnistusraamatu andmetele tuginedes, siis tegutses firma A heas usus. Just sellise skeemi ohvriks langesid mõned aastad tagasi minu eakad vanemad. Kas on midagi, mille peale ma pole mõelnud, millega tõendada kohtule, et sellise varjatud skeem ei ole heas usus tegutsemine? Palun aidake mõelda.

Sinu õppejõud 17.01.2020 06:46 (5 kuud tagasi)

Ma arvan, et oma kooliülesanded tuleks ikka ise oma hallide ajurakukestega ära lahendada...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.