maksekäsk ja hagi

peeter 25.01.2020 12:14 (5 kuud tagasi)

Tere. võlg oli 2009.aastast, osa sai tasutud ja siis jäi ja mitu inkassot nõudnud erinevaid summasid ..nüüd uus inkasso esitas hagi võla kohta, makseettepanekuga nõus ei olnud, võlg maksehäirest ka kustutatud 2018.a., kas ja kuidas peaks edasi toimima, kas teha kokkulepe ja hakata otsast peale või kuidas hagile vastata, aitäh vastamast.

Reelika 26.01.2020 03:39 (5 kuud tagasi)

Hagi ei pruugi tulla. Nõue võib-olla juba aegunud vms..Aga kõik sõltub asjaoludest. Vastata hagiavaldusele kui see saabub kindlasti tuleks.

kogemus 26.01.2020 11:34 (5 kuud tagasi)

Üks tuntud inkassofirma on enesele igasuguste väiksemate inkassofirmade vanad võlad kokku kuhjanud ja üritab raha kätte saada. Tõenäoliselt on võlg ammu aegunud, 3 aastat maksmise tähtajast läbi. Kas nad esitasid kiirmenetluse korras nõude? Vastuväite blanketile teed "linnukese": esitan vastuväite kogu nõude vastu. Vastuväite põhjenduseks kirjutad: Juhul kui võlausaldaja esitab nõude hagimenetlusse, palun kohaldada nõudele aegumist. Läheb asi päris kohtusse, siis palud samuti kohalda nõudele aegumist. Nemad võivad õngitseda küll, kuid alati ei pea ise nende õnge otsa ronima.

peeter 26.01.2020 13:38 (5 kuud tagasi)

esitasin vastuväite kogu nõude vastu, nüüd tuligi et läheb hagimenetlusse, mulle tundub, et üks inkasso nõuab ja teine inkasso esindab, maksmise tähtaeg oligi 2009.a. lõpp.mitu aastat oli vaikus ning nüüd avastasd, et võiks nõuda.

Reelika 26.01.2020 17:21 (5 kuud tagasi)

Aga vahepeal maksid osa?

Reelika 26.01.2020 17:28 (5 kuud tagasi)

§ 394. Kostja vastus hagile (1) Kostja peab esitatud hagile kohtule kirjalikult vastama. (2) Vastuses hagile peab kostja muu hulgas teatama: 1) kas tal on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asjas menetlus lõpetada, kui kostja ei ole selles osas oma seisukohta juba väljendanud; 2) kas ta võtab hagi õigeks, tunnistades hagiavalduses tema vastu suunatud nõudeid; 3) kõik oma taotlused ja väited ning tõendid iga esitatud faktilise väite tõendamiseks; 4) kas ta soovib esitada vastuhagi; 5) kuidas tuleb kostja arvates jaotada menetluskulud; [RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009] 6) kas ta on nõus kirjaliku menetlusega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil; 7) kas tema arvates on võimalik asi lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppel. (3) Kui kostjat esindab menetluses esindaja, tuleb vastuses märkida ka esindaja andmed. Kui kostja soovib menetluses kasutada tõlki, tuleb seda vastuses märkida ja võimaluse korral esitada tõlgi andmed. (4) Kui hagiavalduses märgitud kostja andmed on ebaõiged, peab kostja kohtule teatama õiged andmed. (5) Hagile vastuse esitamise tähtaeg peab olema vähemalt 14 päeva hagi kättetoimetamisest alates, hagi välisriiki kättetoimetamisel vähemalt 28 päeva hagi kättetoimetamisest alates. (6) Kostja vastuse hagile edastab kohus teistele menetlusosalistele koos hagi vastusele lisatud dokumentide ärakirjadega. [RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

kogemus 26.01.2020 19:43 (5 kuud tagasi)

Suured rasked asjad jäetakse kohtutesse lahenduseta kuna need aeguvad. Siin on aga õngitsetakse oluliselt väiksemaid summasid, mis seaduste järgi juba ammu aegunud. Nõuda võib kõike ja kohtule hagi esitada ning kohus mõistabki summad välja kui vastulauset ei esita. Võta jurist appi vastuväidet kirjutama.

peeter 27.01.2020 16:48 (5 kuud tagasi)

aitäh vastuste eest.

Signe 2.02.2020 14:10 (5 kuud tagasi)

Hei, Mul sama asi ainuke, et võlg on aastast 2015, mingi osa summast makstud. Tänu makseraskustele on võlg kasvanud ja üks firma andis võla üle teisele firmale ja see saatis võla üle Soome. Kuhu või kelle poole ma pöörduma pean, et sellega tegeleda?

peeter 3.02.2020 17:08 (5 kuud tagasi)

jah, nii see mul ka samuti on, et algul sai makstud ja siis hakkasid inkassofirmad ükshaaval nõudma, et umbes et üks inkasso olevat loovutanud teisele, siis mitu aastat vaikust ja nüüd pärast maksekäsule vastuväite esitamist sain teate,et inkasso esitas võla kohta hagi kohtusse. tahaks vastata ka sinna.

Reelika 3.02.2020 23:47 (5 kuud tagasi)

Ikka selle poole, kes midagi nõuab.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.