Tulumaks pärandi müügilt

Gina 6.02.2020 06:53 (4 kuud tagasi)

Tekkis küsimus tulude deklareerimise kohta. kas peab pärandiks saadud kinnistu müügi pealt tulumaksu maksma, kui eelnev omanik on kinnistu omandanud erastamise käigus EVPde eest maareformi ajal?(TMSpar15 4.5)Sellest punktist järeldub, et ei pea maksma, samas notari arvates peab.

J. 22.02.2020 20:12 (3 kuud tagasi)

Sa mõtlesid ehk ikka TuMS ehk tulumaksuseadust. TMS on täitemenetluse seadustik. TuMS § 15 lõike 4 punkt 5 alusel ei pea tulumaksu maksma tulult, mis saadakse omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest. Siin on mõeldud maad, mida riik tagastas kunagistele omanikele, mitte maad, mida sai omal ajal EVP-de eest osta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.