Summeritud tööaeg

Tea 5.03.2020 07:52 (3 kuud tagasi)

Tere, küsimus summeeritud tööaja arvestusega.Tööpäev füüsiliselt kestab kella 8.30 kuni 20.00, graafikus kirjas 10.30 tundi, lõuna 30 min, aga 2x 15 pause ei arvestata. Pausid peaks ju tööaja sisse minema, on mul õige arusaam? Kui graafikus on 3 järjestikku tööpäeva, mitu puhkepäeva peab seadusega olema? Ja küsimus- puhkuste asendamisest. Juhataja sunnib kahte klienditeenindajat teineteist puhkuse ajal asendama, 2 nädalat + 2nädalat. Gaafikus näeb välja selliselt, et 3 päeva tööl, 1 vaba , 2 tööl, 1 vaba ja 5 järjest päeva tööl, kõik päevad 9,5 tundi. Kas see on seaduslik? Tänan vastamast.

Reelika 5.03.2020 20:12 (3 kuud tagasi)

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 9 lg 2 - Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks ja võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul TÖÖAJA HULKA arvatavaid vaheaegu.

Reelika 5.03.2020 20:18 (3 kuud tagasi)

TLS § 46. Töö tegemise aja piirang (1) Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi. § 51. Igapäevane puhkeaeg (1) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

noh 6.03.2020 10:13 (3 kuud tagasi)

Need pausid kuuluvad tööaja sisse ja neid tuleb anda ainult sel juhul, kui töö iseloom seda nõuab ja töötervishoiuarst on öelnud, et need on vastava töö tegijaile vajalikud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.