Ületundidega töötamine

Priit 24.05.2020 20:48 (1 kuu tagasi)

Kui palju võib olla kuus ületundi või kuidas see on reguleeritud? Töötan vahetustega. Üks hetk tõmmatakse vahetusi maha, et liiga palju saad töötundi. Olen vahetusteks juba nõusoleku andnud ja need graafikus. Ei ole tegu pealesututud vahetustega.

noo 25.05.2020 09:34 (1 kuu tagasi) vasta...

Töölepingu seadus § 46. Töö tegemise aja piirang (1) Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestusperioodi võib tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel kollektiivlepinguga pikendada kuni 12 kuuni. (3) Tööandja ja töötaja võivad leppida kokku käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust pikemas tööajas, kui tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul ja kokkulepe ei ole töötajale ebamõistlikult kahjustav. Töötaja võib kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____  __  __  ______  __  __ 
 / ___|| \ \\/ // /_____// \ \\/ // 
| // __   \ ` //  `____ `  \ ` // 
| \\_\ ||  | ||  /___//   | ||  
 \____//   |_||  `__ `    |_||  
 `---`   `-`'  /_//    `-`'  
           `-`        

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.