Pandi ese

J 29.10.2020 08:14 (3 kuud tagasi)

Kas pandi esemeks saab olla täitedokumendi alusel sissenõutav summa? Täitedokumendiks on kohtuotsus Sõlmitud oli kommertspandi seadmise leping ja avaldus kommertspandi registri milles on kirjas nii: Pandi esemeks on kogu Pantija vallasvara, mis kuulub Pantijale pandikande tegemise ajal või mille Pantija omandab pärast pandikande tegemist, välja arvatud kommertspandiseaduse § 2 lg 3 nimetatud vara. Vastavalt kommertspandiseaduse § 2 lg 3 ei ole pandi esemeks Pantija kassas või krediidiasutuses olev raha, Pantijale kuuluvad osad, aktsiad, investeerimisfondi osakud, osamaks ühistus ning Pantija osalus teistes ühingutes, Pantijale kuuluvad võlakirjad ja teised Pantijale kuuluvad tavakäibeks määratud võladokumendid ning muud väärtpaberid, samuti vara, millele saab seada teist liiki registerpandi või ehitise pandi või millele ulatub kinnisasjale enne või pärast kommertspandi seadmist seatud hüpoteek või millele on seatud käsipant, samuti vara, millele ei saa vastavalt seadusele pöörata sissenõuet

J. 12.11.2020 08:53 (3 kuud tagasi)

§ 2. Kommertspandi ulatus (1) Kommertspant ulatub äriühingu kogu vallasvarale või füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevusega seotud vallasvarale. Kommertspandi võib seada välismaa äriühingu Eesti filiaali vallasvarale. (2) Kommertspant ulatub kogu koormatavale varale, mis kuulub ettevõtjale pandikande tegemise ajal, samuti varale, mille ettevõtja omandab pärast pandikande tegemist. (3) Kommertspant ei ulatu: 1) kassas või krediidiasutuses olevale rahale, ettevõtjale kuuluvatele osadele, aktsiatele, investeerimisfondi osakutele, osamaksule ühistus ja osalusele teistes ühingutes, võlakirjadele ja teistele tavakäibeks määratud võladokumentidele ning muudele väärtpaberitele; 2) varale, millele saab seada teist liiki registerpandi või asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 132 lõikes 2 nimetatud pandi või millele ulatub kinnisasjale enne või pärast kommertspandi seadmist seatud hüpoteek või millele on seatud käsipant; 3) varale, millele ei saa vastavalt seadusele pöörata sissenõuet.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.