Nõuded volitusele

Ats 25.10.2020 10:40 (8 kuud tagasi)

Tere. Kas arvatava korteriomaniku poolt kirjutatud volitus on kehtiv, kui sellest on köögilaua peal tehtud foto ja see on edastatud korteriselavale üürnikule, kes esitab siis selle foto väljaprindi ühistu juhatusele ja väidab, et tal on kõik õigused antud korteriomanikku esindada. Kuidas on võimalik selle volituse õigsust kontrollida kui ühistul puudub korteriomaniku kontaktandmed? Kust oleks võimalik kuskilt leida volitusele esitatavaid nõudeid? Näiteks, et volitus peab olema edastatud korteriomaniku poolt originaalallkirjaga või volitus peab olema digitaalselt allkirjastatud või …

J. 25.10.2020 13:09 (8 kuud tagasi)

Ühistule esitatav volitus võib olla lihtkirjalik, kuid peab olema originaal. Mingit fotokoopiat ühistu tunnistama ei pea ega saagi. KrtS § 22 lg 5 - "Üldkoosolekul võib osaleda korteriomanik ise või tema esindaja, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjaliku dokumendiga tõendatud." Volitused on üldkoosoleku protokollide lahutamatu osa. Kui volitus on antud tähtajatult, siis tuleb protokollile lisada koopia ja märkida juurde, millise protokolli juures säilitatakse originaali. Lisaks veel, et korteriomanik peab ühistule teatama oma kontaktandmed (telefoninumbri või e-posti aadressi). Kui korteriomanik elab mujal, siis on ta kohustatud ühistule teatama ka oma tegeliku elukoha aadressi (KrtS § 46 lg 2). Kui korteriomanik ei ole isiklikult viibinud mitte ühelgi üldkoosolekul, mistõttu ühistul puudub võimalus volituse allkirja õigsust kontrollida, siis on ühistul õigus nõuda volituse juurde isikut tõendava dokumendi koopiat või digiallkirjastatud volitust.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.