Liiklus trahvi vaidlustamine

Martin R 9.12.2021 08:36 (1 aasta tagasi)

Tere, mul isaga juhtus selline lugu, et autot ringi pöörates tagurdas kogemata teisele autole sisse ja sõitis minema. ta ei pannud seda tähele. Nyyd tuli otsus ja trahv oli yle 700 euro. Minu arust on tegemist ebaproportsionaalselt suure trahviga kuna ta ei sõitnud ju pahatahtlikult minema. Seda kas või tõestab see, et ta jätkas oma tavapäraseid toiminguid ning ei läinud oma autot kuhugile ära peitma. sooviks natukene nõu, et kuidas seda asja nyyd edasi ajada. ma saan aru, et on võimalik 15 päeva jooksul edasi kaevata. kas keegi oskab aidata, et kuidas seda avaldust vormistada ning kuhu see tuleb saata. Ette tänades,

jyfe 9.12.2021 09:20 (1 aasta tagasi)

Seadus annab mootorsõiduki eest vastutavale isikule õiguse vaidlustada trahviteade 30 päeva jooksul alates trahviteate kättetoimetamisest, st sama tähtaja jooksul, mis on antud hoiatustrahvi tasumiseks, enne kui see sundtäitmisele pööratakse. Vastutaval isikul on kaks seadusest tulenevat alust trahviteate vaidlustamiseks: sõiduk või selle numbrimärk on varastatud või hävinud ning sellest on enne trahviteates märgitud teo toimepanemise aega teatatud pädevale ametiasutusele; esines õigusvastasust välistav asjaolu ja see on dokumentaalselt tõendatav. Mõlemal juhul tuleb vaidlustusele lisada dokumentaalsed tõendid. Nii et kuidas su isa tõendab (dokumentaalselt), et ta tegi seda kogemata ja ei pannud tähele? Ja kust sa võtad, et see trahv seda juba arvesse ei võta?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.