Kaasomandi poolitamine, kui üks omanikest on vastu

Lepatriin 16.12.2021 11:59 (1 aasta tagasi)

Tere, Minu ema ostis koos oma õega kunagi ammu talu koos 8,6 hektari maaga. Nüüd tahab minu ema oma osa mulle pärandada või teha kinkeleping, aga minu tädi arvab, et see peab jääma talle ja et talu pole pärandatav. Minul oleks soov oma osa müüa. Selleks oleks vaja see kinnistu jagada võrdseteks katastriüksusteks, aga selleks oleks vaja teise omaniku (minu tädi) nõusolekut, mida tõenäoliselt ma ei saa. Kuidas ma saaksin taotleda kinnistu poolitamist, kui ta on selle vastu? Kas ma võin lihtsalt oma osa maha müüa kolmandale isikule, kui ta ise pole nõus minu osa välja ostma praeguse turuhinnaga? Suured tänud ette.

daza 16.12.2021 18:06 (1 aasta tagasi)

Tere. Kui kaasomandit kokkuleppel lõpetada ei õnnestu, kaasomanikul on aga soov seda teha, tuleb hagiavaldusega pöörduda kohtusse. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanike vahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Loomulikult võite oma osa kaasomandis müüa, kui keegi on nõus seda vastuvõetava hinna eest ostma.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.