Juhatuse otsuse tõlgendamine

Otto 10.03.2022 12:06 (3 kuud tagasi)

MTÜ juhatus on oma otsusega kehtestanud MTÜ tegevuse regulatsiooni, mis sisaldas ka MTÜ liikmetele selleks tegevuseks määratud konkreetset ajaperioodi. Kui juhatus uuesti aasta hiljem sama küsimust tulevikuks otsustama hakkas esitatid 3 juhatuse liikme poolt 2 erinevat varianti, kus mõlemas ettepanekus sisaldus sama ajaperiood 5 kuud (varem oli see olnud 6 kuud). Hääletamisel 1 juhatuseliige ei hääletanud, ja 2 ettepanekut kogusid mõlemad võrdselt ühe hääle. Küsimus: Kuna mõlemas ettepanekus sisaldus ajaperioodina 5 kuus (ülejäänu osas olid ettepanekud erinevad), siis kas on võimalik tõlgendada seda nii, et varasem kehtinud regulatsioon jääb kehtima, aga 6 kuu asemel on perioodiks 4 kuud või tuleb asuda seisukohale, et kumbki ettepanek toetust ei leidnud ja jääb kehtima varasem regulatsioon 6 kuud? Saan aru, et see eelnev võib tunduda napi info põhjal pisut keerukas ja arusaamatu, aga kas keegi oskab asja selgitada? Ootaks kiiret vastust, vajadusel võin konkreetsemalt selgitada.

J. 10.03.2022 14:03 (3 kuud tagasi)

Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälenõuet. (MTÜS § 29 lg 2) Seega, kui juhatuses on kolm liiget, ja kumbki ettepanek sai vaid ühe hääle, siis ei ole kumbki ettepanek otsusena vastu võetud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.