Võla aegumine

Naine 13.03.2022 08:38 (3 kuud tagasi)

Tere! Olen kohtutäiturilt küsinud oma võla aegumise kohta, kuid ma ei saanud sealt ikkagi seda kuupäeva, mil võin aegumise avalduse sisse anda. Täiteasi menetlusse võetud 14.06.2012. Täitmisteade koos lisadega toimetati võlgnikule kätte 21.06.2012, millega loetakse täitemenetlus alanuks. Oskab keegi mulle öelda, mis kuupäeval mul tekib võimalus avaldus aegumise kohta saata? Aitäh!

zusy 13.03.2022 11:31 (3 kuud tagasi)

10 aastat alates täitemenetluse alustamisest. 15.06.2022

pera 14.03.2022 11:56 (3 kuud tagasi)

seda muidugi juhul kui te pole tahtlikult võla tasumisest kõrvale hoidnud.

Reelika 14.03.2022 16:34 (3 kuud tagasi)

See tahtlus ei puutu üldse asjasse.

Naine 14.03.2022 12:23 (3 kuud tagasi)

Ei ole tahtlikult hoidnud. Lihtsalt mul tekkis küsimus, et mis kuupäevast loetakse siis alustatuks, kas alates sellest, mil mulle kätte toimetati või esimesest. Pärast on nii, et teen avalduse ja maksan 18.- ära ja selgub, et hoopis see hilisem kuupäev on õige. Siis maksan uue avalduse eest jälle.

J. 14.03.2022 13:11 (3 kuud tagasi)

Kui vahepeal ei ole aegumine mingil põhjusel peatunud, siis aegub nõue 14.06. Samas ei muuda see nädal aega ka enam midagi, kui teil sel ajal just mingeid laekumisi ei ole, millelt saaks kinnipidamisi teostada. TsÜS § 159 (1) Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega. Lisan veel, et avalduse läbivaatamise ajal kinnipeetuid summasid ei tohi täitur sissenõudjale edasi kanda ja peab need võlgnikule tagastama, kui avaldus rahuldatakse. (Täitemenetluse seadustik § 50'1)

Räim 22.04.2022 10:43 (2 kuud tagasi)

Ma pigem esitaks aegumise avalduse alates 21.06.2022. Siis peaks olema aegunud nii sissenõudja nõue (eeldan et tegu tsiviilnõudega) kui ka kohtutäituri tasunõue (ka see on tsiviilnõue). Aegumise avaldusse saate mõlemad nõuded lisada. Lihtsalt hoiatuseks - enda tasunõude aegumise osas ei taha täiturid midagi vastata ega põhjendada:)

J. 22.04.2022 12:10 (2 kuud tagasi)

Täitemenetluse seadustik § 48'1 (4) Täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest. Kohtutäituri seadus § 41'2 Täitemenetluse lõpetamisel nõude täitmise aegumise tõttu on kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult menetluse põhitasu kuni pooles ulatuses arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Täitemenetluse alustamise tasu kohtutäitur nõuda ei või.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.