Juhatuse liikme tasu haiguse ajal.

JJ 1.04.2022 07:18 (1 kuu tagasi)

Juhataja lepingus on sätestatud, et selts maksab juhatajale tema ülesannete täitmise eest igakuist juhataja tasu. Teisi erisusi tasu arvestamisel lepingus eraldi välja toodud ei ole. Juhatuse liikme leping on käsundusleping, tema kohustused tulenevad äriseadustikust, põhikirjast ja juhtorganite otsustest (e lepingust) ning ta on tervislikule seisundile vaatamata ametis aasta- ja ööpäevaringselt ning kannab vastutust. Siit küsimus, kas ka haiguslehe ajal peab maksma juhataja tasu või mitte?

noo 1.04.2022 12:46 (1 kuu tagasi) vasta...

Haigurahade maksmise kohutus on töölepingulise suhte puhul. Kõikide teiste lepingutega on nii, kuidas lepingus kokku on lepitud.

JJ 1.04.2022 13:04 (1 kuu tagasi) vasta...

Küsimus oli püstitatud teisiti, st haiguslehe ajal tasu maksmine täisulatuses.

J. 1.04.2022 14:21 (1 kuu tagasi) vasta...

loomulikult tuleb maksta, mida siin veel arutada on?

noo 1.04.2022 16:31 (1 kuu tagasi) vasta...

pole õige. Võib maksta, aga kohustust ei ole. Kohustus on ainult töölepinguga

J. 1.04.2022 19:26 (1 kuu tagasi) vasta...

Paistab, et keegi on minu nime alt juba postitanud. Loodan, et kogemata. Aga vastuseks JJ-le: Juhatuse liikme tasu makstakse nii nagu lepingus kokku lepitud. Kui on kokku lepitud, et tasu makstakse konkreetsete ülesannete eest, mis haiguslehel viibimise ajal jäävad täitmata, siis juhatuse liikme tasu maksma ei pea. Kui juhatuse liige saab tasu lihtsalt liikmeks olemise eest, siis haiguslehel olemine tasu saamist ei mõjuta.

J. 2.04.2022 04:35 (1 kuu tagasi) vasta...

täpselt nii ma ju ise enne vastasin.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 ____    ___   _  _   ______ 
 | _ \\  / _ \\ | | | || /_  _// 
 | |_| || / //\ \\ | |/\| ||  -| ||- 
 | . // | ___ ||| /\ ||  _| ||_ 
 |_|\_\\ |_|| |_|||_// \_|| /_____// 
 `-` --` `-`  `-` `-`  `-` `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.