Aegumine

Aeguja 21.05.2022 08:57 (6 kuud tagasi)

Tere Küsimus aegumise kohta, ehk keegi annab mõtteid. Esitan olukorra lihtsustamiseks selle kooli-kaasusena. 1. A on sõbrale B-le võlgu 1000 eurot ning nõude aegumise tähtaeg on 3 aastat. A ei maksa võlga ära. 2) B loovutab nõude C-le, kes hakkab võlga sisse nõudma A käest. 3) C ja A hakkavad kohtus vaidlema ning pärast 3 aastat kohtuvaidlusi selgub, et loovutus oli mingite asjaolude tõttu tühine. See tähendab, et nõue kuulub endiselt B-le. 4) B soovib nüüd nõuet ise maksma panna kui endiselt nõude omanik, aga C ja A vahelise kohtuvaidluse tõttu on möödunud üle 3 aasta. 5) Kas B nõue A vastu on nüüd aegunud? Kohtus vaidlesid C ja A. Ühest küljest ei ole tühisel tehingul algusest peale õiguslike tagajärgi ning nõue peaks justkui aegunud olema, aga kogu see aeg uskusid B ja C, et C on nõude omanik, mistõttu B ei saanud seda maksma panna. Ning kui nüüd B ueusti oma aegunud nõude loovutaks C-le, kas siis muutuks see taas kehtivaks, sest B ja C vaidlesid hagimenetluses, mil nõude aegumine oli peatunud? Tänud kaasa mõtlemast!

Reelika 21.05.2022 12:21 (6 kuud tagasi)

Nõue on aegunud ning mingit taaskehtivaks muutumist ei toimu. Aegumine peatub vaid juhul kui hagi kohtusse esitab õigustatud isik (ehk B). Antud juhul esitas selle keegi teine ehk C. Nõude sissenõutavaks muutumisest on 3 aastat möödunud ilma et oleks õigustatud isik B kohtu poole pöördunud - seega aegunud. Sellest "B ja C vaidlesid hagimenetluses" värgist ei saanud päris aru...eespool oli pigem juttu, et A ja C vaidlesid ennist hagimenetluses...aga et B ja C omavahel?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.