Kohtulik hüpoteek pangakontodele

Toivo 15.01.2023 19:56 (1 aasta tagasi)

EMTA arestis elektrooniliselt aastal mu pangakontod, hiljem lisandus sellele ka kohtulik hüpoteek. Arestimise puhul peaks olema tegemist sundtäitmisega mis peaks viie aastaga aeguma..Kuidas sellest pangakontodele pandud kohtulikust hüpoteegist peale aegumist vabaneda?

Kirikal 27.01.2023 08:04 (1 aasta tagasi)

Ilmselt on pangakontod lihtsalt arestitud võla katteks ja nõue aegunud pole. EMTA teostab ise sissenõudmist 5 a (see on ka täitemenetlus) ja seejärel tõenäoliselt saadab edasi täiturile (+ veel 5 a). Pangakontole ei saa peale panna hüpoteeki. Hüpoteek seatakse vaid kinnisasjale. Kõige lihtsam moodus arestidest//hüpoteekidest vabanemiseks on ikka nõude tasumine:) Juhul kui aegunud ( kirjuta ikka mis aasta nõue on, millal täitemenetlus algatati jne), siis tulebki sellele tuginedes võlausaldaja poole pöörduda.

Toivo 27.01.2023 15:41 (1 aasta tagasi)

Tallinna Halduskohus avaldab halduskohtumenetluse seadustiku § 72 lg 4 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg-te 1 ja 3 alusel, et andis 0x.07.2018 määrusega haldusasjas nr x-18-xxxxxx loa Maksu- ja Tolliametile taotleda Eesti Vabariigi kasuks kohtuliku hüpoteegi seadmist Xxxx Xxxxx panga- ja hoiukontodele kogusummas xxx eurot.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.