Tagatis

Liina 22.02.2023 16:41 (1 aasta tagasi)

Üürisin eelmise aasta augustis korteri.Korteri,kus oli remont tegemata ja eelmise üürniku asjad kõik sees. Lepingu järgi maksin tagatise,üüri ja maakleritasu 1050.eurot Etteteatamisaeg,kui oleksin soovinud kolida,oli 2 kuud Jaanuari lõpus leidsin uue korteri,kuhu sain kohe kolida Omanik ei soovinud lepingut lõpetada,korrutades,et ma rikun lepingut.Kolisin siiski ära.Omanik kohale ei tulnud ja korterit vastu ei võtnud.Tagatist ta tagasi ei maksnud.Nüüd ei vasta ta enam mu sms-dele.Maakleri kõnedele ta ka ei vasta Mis võimalused on antud olukorras tagatist tagasi saada,ning kas seda enam üldse tagasi saab?

J. 24.02.2023 18:02 (1 aasta tagasi)

Kui teil oli sõlmitud tähtajatu üürileping, siis see lõpeb alles etteteatamistähtaja möödumisel. Tagatisraha võite tagasi nõuda mitte varem kui 2 kuu möödumisel pärast üürilepingu lõppemist. Sealhulgas tuleb teil arvestada ka sellega, et üürileandjal on õigus nõuda teilt kuni etteteatamisaja lõpuni üüri, isegi kui te üüripinda enam ei kasuta, ning tasaarveldada tagatisraha enda nõuetega (üür, kõrvalkulud, viivised jne) teie vastu. Seega on täiesti võimalik, et teil ei olegi midagi tagasi saada.

Liina 24.02.2023 19:45 (1 aasta tagasi)

Oma eelnevale kirjale lisaks veel nii palju, et leping ei olnud tähtajatu.Leping oli sõlmitud aastaks.Aga oli võimalus,seda pikendada vajadusel

J. 25.02.2023 09:51 (1 aasta tagasi)

Sellisel juhul lõpeb leping alles tähtaja möödumisel ehk siis augustis, kui üürileandja ei ole nõus lõpetama lepingut poolte kokkuleppel varem.

Liina 25.02.2023 09:58 (1 aasta tagasi)

Ma ei saa aru,mis augustist on jutt??? Lepingus oli etteteatamis aeg 1 kuu.Leping on tähtajaline Vastuvõtu akt jäi täitmata,kuna omanik ei suvatsenud Kohale ilmuda

J. 25.02.2023 12:14 (1 aasta tagasi)

Kumb siis, 1 või 2 kuud? Seaduse järgi ei ole tähtajalise üürilepingu puhul tegelikult mingeid etteteatamistähtaegu ette nähtud ja selle punkti lepingus võib lugeda ka tühiseks. Tähtajaline üürileping lõpeb seaduse kohaselt tähtaja möödumisega või lepingu erakorralise ülesütlemise-ga. Seega, kui sõlmisite lepingu eelmise aasta augustis üheks aastaks ja teil ei olnud erakorrali-si asjaolusid lepingu ülesütlemiseks, siis lõpeb see alles selle aasta augustis. Kui üürileandja on nõus lõpetama lepingu kokku lepitud tähtaja möödumisel, siis on see teie võit. Sellegipoolest võite tagatisraha tagasi nõudma hakata alles kahe kuu möödumisel lepingu lõppemisest, nagu ma juba kirjutasin, kui üürileandja ei ole teile teatanud oma nõuetest teie vastu. Üürileandja võib tagatisraha tasaarveldada tasumata jäänud üüri, kõrvalkulude, lepingu rikkumisega talle tekitatud kahju ja muude nõuetega teie vastu.

Liina 25.02.2023 13:53 (1 aasta tagasi)

Tere! Ei saa aru,mis lepingu rikkumine? Mis kahju? Ainus,kes kahju sai,olen mina.Kogu leping on nonsenss Oleks aeg aru saada.Kui ta leidis üürniku,siis mis leping siin veel kehtib??

J. 25.02.2023 14:41 (1 aasta tagasi)

Ei maksa minna närvi vastaja peale, kes püüab teile teie õigusi ja kohustusi selgitada nende andmete alusel, mida te ise olete siia kirja pannud. Oli see leping nonsenss või mitte, aga sellele alla kirjutades ja üüripinda kasutama hakates võtsite endale ka lepinguga kokkulepitud kohustused. Üheks kohustuseks oli lepingu ülesütlemisest ette teatada 1 (2) kuud. Seda te ju aga ei teinud ja see ongi teiepoolne lepingu rikkumine. Kuna te vabastasite korteri enne etteteatamistähtaja möödumist, siis on üürileandjal õigus otsida uus üürnik ja nõuda teilt kohustuste täitmist (üüri ja kõrvalkulude tasumist) kuni uue üürniku leidmiseni või etteteatamistähtaja lõpuni, olenevalt sellest kumb sündmus leidis aset varem. Kas lepingu rikkumisega on antud juhul üürileandjale tekitatud kahju või mitte, mina öelda ei oska. Andsin lihtsalt teada, milliseid summasid võib üürileandja tagatisrahast maha arvata.

Liina 25.02.2023 10:00 (1 aasta tagasi)

Pealegi,on omanikul ilmselt üürnikud juba olemas

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.