Kas mul on pärimismenetluse algatamise õigus?

XX 12.06.2017 18:02 (1 aasta tagasi)

Minu vend suri, tema pärijaks tütar. Minul ja vennal oli kummalgi 1/2 kinnistu. Tahaks kinnistut jagada, aga venna tütar ei ei ole nõus pärimismenetlust algatama. Kas minul on selleks õigus? PärS § 166 lg 1 sätestab, et pärimismenetluse algatamiseks esitab pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse. Kas mina oleksin käsitletav muu pärandvara suhtes õigust omava isikuna?

Baret 12.06.2017 19:19 (1 aasta tagasi)

jah, lähed notari juurde ja algatad pärimismenetluse.

A 13.06.2017 08:55 (1 aasta tagasi)

Vaidleks vastu. Kuna pärandvaraks on üksnes 1/2 mõtteline osa kinnistust ning vend pärijate ringi ei kuulu, siis ei ole ju ka mingeid õiguseid pärandvara suhtes. Selleks et kinnistut jagada (saan aru, et reaalosadeks) ei ole ilmselt ka pärimismenetluse alustamine tingimata vajalik. Juhul, kui pärijaks olev tütar ei ole pärandist loobunud, on ta automaatselt saanud pärijaks ning juhul kui ta ei ole jagamisega nõus, saad taotleda kaasomandi lõpetamist ja kinnistu jagamist kohtu kaudu.

CC 13.06.2017 10:18 (1 aasta tagasi)

Vaidlen vastu A-le. Kõikide tegevuste (reaalosade, kasutuskorrad jne9 tegemisek on vaja, et registri andmed oleks õiged. Pärimisseaduse järgi võib küll isik olla 3 kuu jooksul pärija, kuid miski ei sunni teda tegema muudatusi registris. On küll olemas nõue, et registriandmed peavad olema õiged ja on isegi võimalus isikut trahvida, kuid reaalsuses ei tule ette ühtegi sellist juhtumit. Seega on teemaalgataja selgelt huvitatud isik ja võid julgesti minne notarisse ning alustada pärimismenetluse.

CC 13.06.2017 10:20 (1 aasta tagasi)

lisaks näitena veel selle, et ka näiteks KÜ on olnud täiesti "huvitatud isik" kui majas on täpselt sama olukord - korteriomanik on surnud, pärijad ei taha alustada menetlust ja ei maksa ka oma osa nn kommunaalidest.

A 13.06.2017 10:59 (1 aasta tagasi)

KÜ puhul on asi teine, kuna KÜ puhul on õigus taotleda pärimismenetluse alustamist võlausaldajana.

BC 14.06.2017 13:45 (1 aasta tagasi)

Alternatiiviks soovitan hoiatada trahvist ehk hakkab liigutama http://kodu.postimees.ee/3861285/kinnistusosakond-hakkab-hooletuid-parijaid-karmilt-trahvima

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.