Kohtuotsus

Kriss 9.01.2018 18:38 (10 paeva tagasi)

Kohtuotsusega on määratud katseaeg 3 aastat ja järgima KarS § 75 lg-s 1 sätestatud tingimusi. Kui pool katseaega on möödas ja täidetud kõik tingimused. Kas on võimalus taotleda nende tingimuste ennetähtaegset lõpetamist või ...?

BB 9.01.2018 19:54 (10 paeva tagasi) vasta...

§ 75. Käitumiskontroll (6) Kui süüdlane on katseajal vähemalt kuue kuu jooksul järginud käesoleva paragrahvi lõigete 1–4 alusel määratud kontrollnõudeid ja täitnud talle pandud kohustusi, võib kohus vabastada süüdlase edasisest kontrollnõuete järgimisest ja talle käitumiskontrolli ajaks määratud kohustuste täitmisest. Sellisel juhul säilib süüdlasel katseaja lõpuni kohustus hoiduda uue kuriteo toimepanemisest.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  _  _  _   ______  __  __ 
| || | || | || | || /_  _// \ \\/ // 
| '--' || | || | || `-| |,-  \ ` // 
| .--. || | \\_/ ||  | ||   | ||  
|_|| |_|| \____//   |_||   |_||  
`-` `-`  `---`   `-`'   `-`'  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.