korteriühistu algusest

riita 24.04.2017 11:05 (7 aastat tagasi)

Kui meie majas ei ole veel korteriühistut, kas ma saan õigesti aru, et selle peaks siis kiiresti tegema, kui me soovime et keegi võõras ei tule meie ühistusse ja ei hakkaks seal asju ajama. Aga kui meil on seitse korterit ja korteriomanike vahel on arusaamatused kõikides küsimustes. 4 korterit pooldavad ühte isikut , kellele ülejäänud 3 korterit on vastu. Omakorda need 3 korterit soovivad enda poolt ühte isikut, kellele on jälle ülejäänud 4 korterit vastu. Kuidas otsustatakse siis ära, millisest korterist valitakse korteriühistu esimees? Antud hetkel on meie majas saatnud korteriühistu algatamise osas kaks inimest teistele korteriomanikele kirja, et just nemad soovivad alustada korteriühistu moodustamist ja soovivad saada ühistu esimeheks. Ilmselt siin ei kehti reegel et kes ees see mees, Mõlemad on pannud koosoleku kuupäevaks ühe ja sama päeva.

c 24.04.2017 11:17 (7 aastat tagasi)

Tere, teil on siis isegi hästi, et lausa mitu inimest soovib :). Kinnitan, et korteriühistu loomisega seonduv asjaajamine ja hilisem esimeheks olemine - ei ole kuidagi omavahel seotud. Ükskõik kes loob selle ühistu ära ja siis saate valida üldkoosolekul, kes hakkab seda juhtima. Kehtib lihthäälteenamus, praeguse siesuga siis see kellel on 4 liikme toetus, saaks esimeheks.

Kü esimees 24.04.2017 11:52 (7 aastat tagasi)

Tõepoolest, ei ole vahet kellest saab ühistu esimees. Loeb vaid see, et moodustate ühistu, hakkate toimima vastavalt vastuvõetavale põhikirjale ja korteriühistu seadusele, kus otsused võetakse vastu vastavalt enamuse soovile. Ühistu esimees kindlasti ei dikteeri ega saa midagi ainuisikuliselt otsustada.

riita 24.04.2017 12:30 (7 aastat tagasi)

no aga siis teevad need neli ALATI seal ühistus kõike, mida tahavad. sest vastu on ainult kolm. kus see õiglus siis on?

puuriit 24.04.2017 15:20 (7 aastat tagasi)

see ongi õiglus kui arvestatakse enamuse soove. Või peaks vähemuse tahet arvestama? Muide, keegi ei keela teil kõigil ju kokku leppida ja konsensus saavutada.

BB 24.04.2017 13:50 (7 aastat tagasi)

Õiglus ongi korteriühistu koosoleku enamuse otsused, teie puhul siis 4 korterit. Kui need 4 korteriühistu liiget võtavad aga vastu otsuse mis on vastuolus seadusega, siis on otsus õigustühine ja ei pea seda täitma.

Kü esimees 24.04.2017 14:49 (7 aastat tagasi)

Kü tegeleb sisuliselt maja ja kinnistu haldamise ja korrashoiuga. Aga valgusta, mida need 4 tahavad teha, mida 3 korterit ei taha?? Lihtsalt üks teoreetiline küsimus ka - kas teie 3 korteri pind (ruutmeetrites) jääb alla 4 korteri üldpinnale?

riita 24.04.2017 16:07 (7 aastat tagasi)

lisandus selline küsimus. korteriomanike vahel toimub ühistu tegemine eksole? aga meie majas on kahes korteris kolm võrdväärset omanikku ja ühes korteris kuus võrdväärset omanikku. just praegu vaatasin kinnistusraamatust järgi. kuidas siis hääli loetakse üldse? iga korteri kohta üks või iga korteri kohta nii palju kui palju on seal omanikke?

Onari Kämmal 24.04.2017 16:44 (7 aastat tagasi)

Hääli võib vastavalt sellele, kuidas te otsustate ja omal põhikirjas sätestate, arvestada kahel meetodil - kas 1tk korteriomandi kohta või siis ruutmeetrite järgi. Kui palju on mingil korteril kaasomanikke, see ei muuda midagi.

25.04.2017 10:45 (7 aastat tagasi)

Kõigepealt tuleb teil kõigil läbi lugeda uus Korteriomandi ja korteriühistuseadus, mis hakkab 2018 aastast kehtima https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017007 Selle alusel teete valmis oma kü põhikirja ja arutate selle omavahel läbi enne üldkoosoleku kokkukutsumist. Niisama pole vaja pläkutada, sest asutamiskoosolekul on vaja ka põhikiri vastu võtta. § 22. Hääleõigus üldkoosolekul (1) Korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.