inkassonõue

Kristiina 10.05.2017 13:42 (7 aastat tagasi)

Olen võtnud laenu 800 eur. Koos viiviste ja meeldetuletuskirjadega edastati põhinõue 941 eur inkassole. Inkasso pakkus maksegraafikut 12kuu 86eur kuus. Hetkel mul seda võimalust ei ole ja teatasin, et tasun põhinõuet oma võimaluste piires. Selle peale vastati... Tere! Tutvuge palun seadusega. Teie vormistasite laenulepinguga, kellel on aga õigus võlgnevuse tekkimisel edastada ja loovutada võlgnevuse sissenõudmine kolmadale poolele s.h. inkassole. Lepingule allakirjutades andsite Te sellele nõusoleku. Seega ei ole Teil selle kohta mingit pretensiooni esitada. Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv § 164. Nõude loovutamine (1) Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele võlausaldajale. (2) Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele. § 113. Viivis Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. § 1132. Sissenõudmiskulude hüvitamine tarbija poolt Lepingu kehtivusajal võib majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja nõuda tarbijalt võla sissenõudmiskulude hüvitamist iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta saadetava vaid ühe meeldetuletuskirja eest summas kuni 5 eurot. Pärast lepingu lõppemist võib majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja nõuda tarbijalt tarbijaga sõlmitud lepingu alusel ja lisaks iga solidaarvõlgniku või tagatise andja kohta: 1) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 30 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 15 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot, kui võlausaldaja nõue on kuni 500 eurot; 2) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 40 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 20 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot, kui võlausaldaja nõue on üle 500 euro ja kuni 1000 eurot; Viige ikka end seadustega kurssi, ennem kui tingimusi seadma hakkate. Ükski sissenõudja ei ole nõus ootama 941,64€ summa laekumist 15 aastat Mis õigused on minul?

Reelika 10.05.2017 17:36 (7 aastat tagasi)

Sinul on õigus tasuda oma võlgnevust oma võimaluste piires. Keegi ei pea olema nõus inkassofirma poolt peale pressitud maksegraafikuga. Lisaks on maksegraafiku sõlmimine võlgnikule kahjulik, esiteks tuleb täiendavalt tasuda graafiku sõlmimise tasu, mõni lisab sinna veel omakorda intressid otsa, nagu annaks laenu ja nimetab seda konstitutiivseks võlatunnistuseks. Samas sõlmides graafiku katkeb aegumine jne. Ei näe mitte ühtegi põhjust, miks võlgnik peaks selle sõlmima. Graafik on hea üksnes inkassofirmadele endile, sellepärast nad neid graafikuid meeleheitlikult peale suruvadki.

Onari Kämmal 10.05.2017 17:43 (7 aastat tagasi)

Aga sellel hetkel, kui Sa laenu võtsid, ei mõelnud korraks sellele, et see tuleb ka tagasi maksta?

Aivo 10.05.2017 23:11 (7 aastat tagasi)

Siis tuleb eelneva kommenteeriaga nõustuda - on inimesi, kes arvavad, et neil on ainult õigused, aga kohustusi pole. Kodanik Kristiina paistab üks neist olema. Juriidiline nõuanne - sul on õigus oma laen võimalikult kiiresti tagasi maksta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.