elatisest loobumine

raul 15.06.2017 13:03 (7 aastat tagasi)

lapse ema pakkus välja, et loobub elatisest, selles osas, mis jäänud võgu ja tulevikus makstav.niiöelda vastu tahtis, et loobuksin lapse hooldusõigusest. aga minu nimi isana jääks...uus mees lapsendada ei saa, kuna nad pole abielus ja mina ei oleks nõus. kas selline elatisest loobumine on võimalik ja kas eks saab seda edaspidi uuesti nõudma hakata. laps on kuuene ja eks läks lapsega uue mehe juurde kui laps oli kahene. mulle on ta keelanud lapsega kohtuda ja nüüd kutsub laps uut meest isaks.

BB 15.06.2017 17:15 (7 aastat tagasi)

kui elatis on välja nõutud, siis loomulikult saab ta teha täituri avalduse, et võlgenvust enam pole, aga loonuda nii lihtsalt ei saa. Kui on omavaheline kokkulepe, siis jah - saate kokku leppida et ei maksa. See ei võta aga mingil juhul ära õigust ükskõik mis hetkel hakata seda uuesti nõudma - 1 a tagantjärele. seega mõtle enne hoolikalt kui millestki loobud.

TO Raul 16.06.2017 09:00 (7 aastat tagasi)

Jah lapse ema saab teha täiturile avalduse et lobub, aga ta peab seal ka siis ise tasuma täituritasu, et täitur menetluse lõpetaks. Täituri tasu ei ole väike. KUID! Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosaseaduse § 164 lõikest 2 on vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine peatunud kuni lapse täisealiseks saamiseni. Kui laps on täisealiseks saanud, toimub elatisvõlgnevuse aegumine vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seadus § 154-le – ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat iga üksiku kohustuse eest, seejuures aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.aegub aga elatise võlg peale lapse täisealiseks saamist 3 aastaga, kui võlga eraldi sisse ei nõuta. - seega kuigi ema loobub täituri teenetest jääb kohtuotsus elatise määramise kohta jõusse ja täisealiseks saanud laps saab seda ise hakata sisse nõudma sinult! Lapsega suhtlemine ja makstav elatis on 2 eri asja ja ei sõltu kuidagi teineteisest. Soovitan lugeda aljärgnevalt lingilt oma ja lapse suhtlemise jms õiguste kohta: http://www.claudiuslaw.com/et/oigusblogi/36-hooldusoigus-otsustusoigus-suhtlemiskord-olulisi-riigikohtu-seisukohti

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.