Korteri müümisel kohustuslik tulumaksumäär

Hede 23.06.2017 12:43 (7 aastat tagasi)

Korteri ostsin jaan.2017 ostu-müügilepinguga ja see on ka minu ametlik elukoht. Soovin korteri nüüd maha müüa. Mis on aga riigi poolt nõutav tulumaksumäär?

Onari Kämmal 23.06.2017 15:17 (7 aastat tagasi)

Kas 0 või 20%, sõltub olukorrast. Tulumaksuvabalt võib müüa ühe elukoha kahe aasta jooksul, seega sõltub - kui Sa 2017 jaanuaris müüsid eelmise elukoha maksuvabalt, siis ei saa maksuvabastust, kui viimase kahe aasta jooksul ei ole müünud, siis saad.

TM 25.06.2017 07:17 (7 aastat tagasi)

Maksustatakse TULU, ostu- ja müügihinna vahe, samuti on oluline kas korterit kasutati vaid oma tarbeks või anti üürile jmt., isiklikku eluaset võib täiesti maksuvabalt müüa, kui kahe viimase aasta jooksul pole eelnevat eluaset müünud ega välja üürinud: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016004 ---------TULUMAKSUSEADUS -------- § 37. Vara võõrandamisest saadud kasu või kahju arvestamine ---------- (1) Kasu või kahju vara (§ 15 lõige 1) müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe. Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata või kahjule juurde liita vara müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.------------- § 38. Soetamismaksumus --------------(1) Soetamismaksumus on kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas makstud vahendustasud ja lõivud. ------------ § 15. Kasu vara võõrandamisest------- (6) Kui lõikes 5 sätestatud maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. Kui kinnisasja, ehitist või korterit kasutati samaaegselt selle elukohana kasutamisega ka muul otstarbel, rakendatakse maksuvabastust proportsionaalselt elukohana ja muul otstarbel kasutatud ruumide pindala suhtele.

teemaalgataja 26.06.2017 15:30 (7 aastat tagasi)

2017 jaanuaris vahetasin pärandusena saadud maja korteri vastu, nüüd soovin seda müüa et melepärane eluase soetada.

Onari Kämmal 26.06.2017 21:45 (7 aastat tagasi)

Sellisel juhul ei ole Sa viimase 2 aasta jooksul tulumaksuvabalt ühtegi alalist eluaset müünud ja võid selle müüa. See, et Sa antud kohas alla 2a elasid, ei mängi rolli.

A 27.06.2017 09:27 (7 aastat tagasi)

Seda küll, kuid küsimuse esitaja sai kasu vara vahetamisest, kui ta vahetas pärandina saadud maja korteri vastu jaanuaris 2017. Kasu vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe. Kuna pärandina saadu soetamismaksumus on null, siis tuleb tulumaksu tasuda vahetusena saadud korteri turuhinnalt. Enne tulumaksu arvutamist saab kasust maha arvata vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.

tiia 26.06.2017 19:38 (7 aastat tagasi)

vanaema kinkis korteri mulle,vanaema suri 1a tagasi ,tegin remonti kas mavõi müüa ja osta suurema korteri.kas peab tulumaksu maksma

A 27.06.2017 09:31 (7 aastat tagasi)

Kui kasutad seda korterit ka enda elukohana kuni müügini, siis ei pea tulumaksu maksma. Kui aga ei kasuta, siis tuleb maksta tulumaks müügihinnalt.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.