Vastamine hagiavaldusele

Maksja 11.07.2017 19:02 (6 aastat tagasi)

Kohus kohustab kostjat esitama vastus hagiavaldusele lapse elatise nõudes,milles teatada 1. kas on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asja menetlus lõpetada; 2. kas tunnistate hagi; 3. kas soovite esitada vastuhagi; 4. esitama kõik taotlused ja väited ning tõendid iga esitatud faktilise väite tõendamiseks; 5. kuidas tuleb jaotada menetluskulud; 6. kas on võimalik asi lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppega. Juhul kui tunnistate hagi, siis soovitab kohus pöörduda hageja poole kokkuleppe sõlmimiseks. Kokkuleppe sõlmimine toob kaasa väiksema kohtukulu; 7. kas olete nõus kirjaliku menetlusega või soovite asja läbivaatamist kohtuistungil. Kas vajalik vastuses kõikidele nendele punktidele eraldi vastata? Või piisab kontoväljavõttest(maksan iga kuu keskm. 290.-) ja 1. -le punktile vastamisest,et ei näe alust asja menetlemiseks.

Pb 11.07.2017 21:05 (6 aastat tagasi)

Kui maksate iga kuu lapsele 290 eur, siis ei ole tõesti alust menetluseks ja tegu pahatahtlikult esitatud hagiga teie vastu. Seega hagi te ei tunnista. Tore kui seda tõendada saate kontoväljavõttega. Väljavõte mõistlik esitada tagasiulatuvalt aasta kohta (näitamaks ära, et ka tagasiulatuvalt esitatava nõude kohapealt hageja pahatahtlik. Eeldan, et tegu siiski ühe lapsega, sest min elatis 235 eur. Muidugi peate vastama ka teistele küsimustele, a la kulud jätta hageja kanda. Tasub ka öelda, et juhul kui kohus siiski jätkab menetlusega, pead otstarbekas kirjalikku menetlust, kompromissiks puudub vajadus, sest oled oma vanemakohustusi nõuetekohaselt täitnud, vastuhagi esitada ei soovi vajaduse puudumise tõttu jne. Kõik selle teksti saad kompaktselt paigutada paari lausesse. Edu!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.