Sissetuleku arestimise akt osalise tööajaga

Sirli 27.09.2017 08:05 (11 kuud tagasi)

Vastavalt TMS § 132 lg 1 võlgniku sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Kuidas toimida aga osalise tööajaga töötaja puhul? Ühe kohtutäituri sissetuleku arestimise aktis oli märge, et kui võlgnik töötab ettevõttes osalise tööajaga, tuleb kinnipidamisi teostada tunnitasu alusel. Kust selline väide võetud on? Olen siiani kõikidele arvestanud mittearestitavaks osaks kuupalga alammäära 470 eurot ning ületavast osast 1/3.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.