Palga arest

Õnnetu 29.09.2017 11:06 (11 kuud tagasi)

Tere, mul on kolm ülalpeetavat, ehk mittearestitav minimum on 940 eur. Kohtutäitur arvestas, et ma saan kätte palka 440 eur ja üle selle kuulub arestimisele, kuna saan kokku peretoetust 500 eurot. Kas kohtutäitur käitus õieti? Kas lasterahad ja lasterikaste peretoetus ei ole riiklik toetus, mis ei kuulu arestimisele? Ei saa aru... Nagunii ju maksan kõigile osade kaupa nii kuis saan.

Õnnetu 29.09.2017 11:13 (11 kuud tagasi)

Või arvestakse palk ja lasterahad sissetulekuks ja ülejäänu kuulubki arestimisele?

sulo 29.09.2017 12:27 (11 kuud tagasi)

Kas olete teinud täiturile avalduse koos laste sünnitunnistuste koopiatega? Teile peab kätte jääma 470 + kolme lapse pealt teist samapalju ehk 940. Alla selle ei ole täituril õigust teile kätte jätta aga ise peate esitama kõik vajalikud dokumendid.

Õnnetu 29.09.2017 16:19 (11 kuud tagasi)

Kõik vajalikud dokumendid on tal olemas. Kohtutäitur ütles, et minule on 940 euri tagatud, kuna on peretoetus 500 eurot+palk 440 eur. Mis üle 440 läheb, kuulub arestimisele.

CC 29.09.2017 16:42 (11 kuud tagasi)

Aga kõik on ju õige, peretoetus on sissetulekute osa ja 940 E on teile garanteeritud. Kõik ülejääv osa läheb täitemenetluse raames minema.

Jk 9.10.2017 07:37 (11 kuud tagasi)

Ei ole ikka nii kuidas viimane kirjutanud on! Peretoetused on eraldi arvestatav osa ja seda ei tohi keegi ära võtta! Lisaks on palk millest endale peab jääma miinimum, lisaks iga ülalpeetava kohta miinimumist 1/3. See kõik on seadusega ette nähtud! Edu!

Õnnetu 9.10.2017 10:52 (11 kuud tagasi)

Mulle on tagatud 940 euri. 500 euri peretoetus ja 440 euri palgast, mis üle 440 läheb kuulub arestimisele. Peretoetus ei olene vajadusest, vaid laste olemusolust ja nende arvust. Seda arvestatakse sissetulekute hulka.

Jk 9.10.2017 14:03 (11 kuud tagasi)

Peretoetused on eraldi, need peab kõik kätte saama. Palgast on miinimum ja lisaks iga alaealise ülalpeetava kohta 1/3 Lisan ka lingi, kus all link, kust saab ise arvutada kui palju peab kätte saama

Jk 9.10.2017 14:04 (11 kuud tagasi)

http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/töötasu-arestimise-skeem

Õnnetu 9.10.2017 14:38 (11 kuud tagasi)

Kohtutäitur väidab, et peretoetus on ka sissetulek, mis on mulle kätte saadav, aga mis läheb üle palga kuulub arestimisele. Ehk 1,jullist 2017 on meie peretoetus 3 lapsega 200+300=500 eurot.

Õnnetu 9.10.2017 14:40 (11 kuud tagasi)

940-500=440 euri, millest üle 440 euri lähebki arestimisele. Tahakski teada, kas ta käitub õieti ja mida ma pean tegema, kuidas selgitama, et ta ei käitu õieti (kui see nii ka on) ?

Jk 9.10.2017 15:13 (11 kuud tagasi)

Seadusest tulenevalt ei tohi ta sellise arvutusega toiminguid teha ( välja arvatud elatise nõude puhul). Siin hea link, kus veidi rohkem kirjas ja ka telefonis saab arvutusi ise teha. Võite talle selle sama lingi saata. http://kuchmei.tartutaitur.ee/index.php?page=content&tag=scheme

Õnnetu 9.10.2017 15:22 (11 kuud tagasi)

Kutšmei ongi ise see kohtutäitur, kes nii käitub :(

Õnnetu 9.10.2017 15:23 (11 kuud tagasi)

Minu sissetulek on peretoetus+palk :D

Jk 9.10.2017 16:51 (11 kuud tagasi)

Kui muidu jagu ei saa temast, siis tuleb tema tegevuse kohta vabas vormis avaldas teha. Sest hetkel pole see kohe kindlasti mitte seadusega kooskõlas. Peretoetused ja töötasu on kaks täiesti eraldi olevad sissetulekud. Peretoetusest ei tohi sentigi ära võtta ja siis algab alles arvestus kui palju peab inimesele kätte jääma. Endale palgast miinimum pluss iga ülalpeetava kohta 1/3miinimum palgast. Ja temaga on väga paljud hädas, kuid enda õigusi tuleb uurida ja teada.

Õnnetu 19.10.2017 08:19 (11 kuud tagasi)

Loodan, et siin on inimesed, kes teavad seaduseid ja saavad mind aidata. Seepärast ma kirjutasingi, et see pole õige minu arvates, mis nad kirjutasid mulle ja et ma saan palgast kätte ainult 440 eurot.

Õnnetu 19.10.2017 10:46 (11 kuud tagasi)

1) Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 2 tulenevalt palun täiendavalt mitte arestida 3/3 EV Valitsuse kehtestatud miinimumpalka, kuna minul kui võlgnikul on 3 alaealist ülalpeetavat. Et minu mittearestitav peaks olema 940 €. 2) Täitemenetluse seadustikus on sätestatud: § 131. Sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet - Riiklik peretoetus on eraldi seisev osa, ega arvestata elatusminimumi hulka. KAS SIIS NII ON ÕIGE ?

A 19.10.2017 12:10 (11 kuud tagasi)

TMS § 131 sätestab sissetulekud, millele üldjuhul sissenõuet pöörata ei saa. TMS § 132 sätestab aga, kui suur osa sissetulekust peab võlgnikule alles jääma, arvestades tema ülalpeetavaid. TMS §-s 132 käsitletakse sissetulekutena võlgniku kõiki sissetulekuid, sh §-s 131 nimetatud sissetulekuid, mitte üksnes palka. Kuna kohtutäitur on jätnud arestimata 940 eurot, siis on kohtutäitur käitunud õigesti ning Jk seisukoht on ebaõige.

Abiks 19.10.2017 12:28 (11 kuud tagasi)

Peretoetusi võetakse sissetulekutena ikka väga harva arvesse. Kuna need on lastele mõeldud. Sega peab kohtutäitur väga korralikult seda põhjendama, seda tehakse ainult elatise võlgnevuse korral. Jk arvamus on ikka väga õige. Mina teeksin kohtutäiturile avalduse, kus palun suurendada oma mittearestitavat miinimumi lisaks peretoetustele mis on X summas, ja lisaks miinimumpalga ulatuses, ja iga ülalpeetava kohta 1/3, hetkel siis 3x1/3 miinimumist.

Õnnetu 19.10.2017 13:45 (11 kuud tagasi)

Kirjutasin siis vastavasisulise avalduse ja jään ootama kohtutäituri vastust!

Õnnetu 19.10.2017 14:41 (11 kuud tagasi)

mina küll aru siis ei saa, kelle seisukoht on õige ja kelle mitte :(

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.