Koondamine

Ele 15.10.2017 12:35 (6 aastat tagasi)

Tere. Olen lapsrhoolduspuhkuselt tagasi tööl, kuid töötingimused, töömaht on suurnenud, palk endisrlt miinimum, kui teistel kaastöötsjatel kõigil tõsteti 1000 eurole. Hööandja vsidleb vastu, et mind ei sas koondada. Palun paragrahvi, kui töötingimused js kõik muu on muutunud, et alla 3 aastase lapsega saab samuti koondada, kui töötaja ei nõustu halvenenud töötingimustega.

CC 15.10.2017 12:52 (6 aastat tagasi)

sellist asja nagu sa tahad, et sundida tööandjat sind koondama- pole olemas. Sa võid omal soovil lahkuda.

BB 15.10.2017 13:59 (6 aastat tagasi)

Sina ei saa tööandjat sundida, et ta sind koondaks. Küll aga saab tööandja sind koondada,ka alla 3 a lapsega saab koondada va juhul kui sa oled lapsehoolduspuhkusel. § 89. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel (1) Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

BB 15.10.2017 14:01 (6 aastat tagasi)

§ 93. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus (1) Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

siion 15.10.2017 17:51 (6 aastat tagasi)

Kas teistel kaastöölistel tõsteti palka seoses töökoorma suurenemise või uue väljaõppega? Äkki peaks peale pikka kodusistumist veidi tööalaselt täiendamaenne kui hakata teistega võrdset palka nõudma? Koondamise kohta öeldi siin juba kenasti kõik ära agaalla 3-aastase lapse olemasolu ei ole tingimus mille alusel mokka vingutada et kohe esimesest päevast teistega võrdset palka nõuda.

Ele 15.10.2017 19:10 (6 aastat tagasi)

Rasedus- ja sünnituspuhkuselt (lapsehoolduspuhkuselt) tööle naastes tekib naisel õigus tema äraoleku ajal paranenud töötingimustele, nii nagu sätestab TLS § 18 lõige 5.

Valle 16.10.2017 06:21 (6 aastat tagasi)

millised töötingimused on muutunud? Automaatselt palgatõusule pole õigus, küll aga on õigus paremale arvutile, suuremale lauale jne, kui kõik teised kolleegid on selel saanud. Loe eelmisi postitusi ka - kui teised on läbinud mingeid koolitusi jms, siis nende palk on tõusnud selle tõttu mitte lihtsalt nii sama. Võrdse töö eest tuleb ana võrdset palak, kuid kui sina pole läbinud neid asju siis ei ole see võrdne panus.

Ele 16.10.2017 07:11 (6 aastat tagasi)

Kui ma kirjutasingi, et teistel tõsteti, siis oli see automaatne palgstõus kogu kontoris ei mingit ümberõpet ega midagi. Nüüd on firmavahetus, kes leppis väiksema palga peale tagadi jäi tööle, teised said koondsmise, seegs ma ks ei lepi uute tingimistega. Paistab, et siin keegi täpselt asjaliku nõu ei annagi:(

vata 16.10.2017 12:11 (6 aastat tagasi)

võta ette oma viimane tööleping - loe läbi ja vaata mis tingimused sul seal on. Nüüd lähed tööle siis sinuga hakatakse rääkima selle lepingu alusel eelkõige.

Valle 16.10.2017 07:27 (6 aastat tagasi)

Vastata saab nii täpselt, kui täpselt on esitatud olukord ja küsimus. Seda, et toimus automaatne palgatõus ja et toimus firma vahetus, saime alles praegu lugeda. Loe eespoolt: sind saadaks koondada ainult - töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Kui sulle pakutakse tööd, aga sina ei soovi seda endistel tingimustel teha - siis saad sa omal soovil lahkuda. See ongi vastus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.