Alimendid

JoLe 13.11.2017 12:34 (6 aastat tagasi)

Laste isa elukoht teadmata. Lapsed on sündinud ja elavad emaga soomes siin öeldakse,et peab eesti kaudu alimente panema eestis jälle, et soomes ja ma nüüd ikka täitsa segaduses kus ja kuidas saab alimendid isale lõpuks peale panna?

BB 13.11.2017 13:20 (6 aastat tagasi)

18. juunil 2011 jõustus Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (edaspidi määrus), mille eesmärk on lihtsustada asjaajamise korda, mis on seotud nii elatiseotsuse saamise kui ka täitmisega. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, v.a. Taani. Elatisenõude puhul on üldreegel, et menetlus toimub lapse elukohajärgses riigis kehtiva korra järgi.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.