kas ei teki juriidilist vastuolu

juta 14.11.2017 06:08 (6 aastat tagasi)

laenutagatis sai kolmandate isikute poolt kahjustada. kindlustus seda ei korva. kindlustus lõpetas üldse ühepoolselt etteteatamisega lepingu ära ja ei ole mingitel tingimustel nõus lepingut uuendama enne kui objekt on renoveeritud, mitte ainult tekitatud kahju korrastatud. samuti ei ole nõus enne seda tingimust täitmata lepingut sõlmima ükski teine eestis tegutsev kindlustus. aga pank, kust on saadud laen ja mille tagatiseks see laenutagatis oli, teeb nüüd kliendile trahvi igakuuliselt selle eest, et laenutagatis on kindlustamata, teades, et sellises olukorras ei kindlusta seda objekti mitte üks kindlustus. trahvi makstakse seni kuni objekt saab uuesti kindlustatud kui seni nappis raha kindlustuse ja laenumakse jaoks, siis nüüd tuleb leida igakuulised lisasummasid trahvi (mis ei ole üldse mitte väike summa) ja ka renoveerimise jaoks tekkis küsimus kas ongi suletud ring, mõlemad nii kindlustus kui pank käituvad enda seisukohalt õigesti, kuid kas saab ikka nõuda kui on teada, et täitmine on võimatu? kusjuures kahju tekkis kolmanda isiku poolt, kelle käest ei ole võimalik sisse nõuda ei kahju tekitamist, kahju hüvitamist, ega üldse mitte midagi rahalist.

A 14.11.2017 06:31 (6 aastat tagasi)

Ega siin muud varianti ei ole, kui teha tagatiseks olev vara uuesti kindlustuskõlbulikuks või siis leida uus tagatis. Aga mis põhjusel kindlustus kahju ei hüvita? Tavaliselt tehakse ju panga kasuks kindlustatud varale koguriski kindlustus.

XIJY 14.11.2017 06:43 (6 aastat tagasi)

Et laps pani maja põlema või muu vastutusvõimetu isik.Et kuidas kolmandatelt isikutel kahjusid välja ei saa nõuda.

juta 14.11.2017 08:27 (6 aastat tagasi)

muud tagatist ei ole pakkuda. kuna muud vara ei ole. kindlustus ei hüvita, kuigi oli koguriski kindlustus. sest see kes selle korraldas oli kaasomanik ja mu enda loal elas seal. mis oli kaasomanikuks olemise korral täiesti normaalne. kahju ei saa välja nõuda, sest kahju nõutakse sisse rahas. kui aga sissetulekut ei ole, ei saa ka midagi nõuda. kas pole mitte nii?

ö 14.11.2017 11:59 (6 aastat tagasi)

Kui kindlustusjuhtum on toimunud - ei ole kindlustuse valida, kas ta korvab või ei. ja ka see ei puutu asjasse kas tegelikul põhjustajal on sissetulekut. Kui ta on kasomanik, siis on tal ju osa kinnisasjast. tuleb kindlustuse vastu tegutseda ning lasta ka korvata trahvid, mios samuti nende tekitatud olukorrast tekkinud. Kui on üldse pahatahtlik tegevus, tuleb lasta algatada kriminaalasi. Panga vastu aitab ka nõuda trahvide määramise peatamine, sest pank on ise ka lepingupool ega tohi partnerit väljapääsmatusse olukorda panna, kui on võimalikud teised variandid.

BB 14.11.2017 13:30 (6 aastat tagasi)

Mis on kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus täpselt kirjas.Pangad ei korva kaasomaniku või omaniku poolt poolt tahlikult tekitatud kahju.Vaielda pole siin midagi.Pangalt laenu võttes on lepingus kõik nõuded täpselt kirjas, kas see ,et objekt peab olema kindlustatud ja kui ei ole on pangal õigus nõuda selle eest trahvi.Allkirjastades pangaga lepingu nõustud kõigi panga tingimustega.

juta 14.11.2017 13:16 (6 aastat tagasi)

no kindlustus vastas kindla sõnaga, kuna tekitaja oli isik, kes lubati sinna sisse minu loal (ja miks ka mitte, sest tema oli ju kaasomanik) siis ei ole tegu kolmandate isikutega kindlustusseaduse mõistes ja mitte miski ei kuulu hüvitamisele ning leping lõpeb kuuajalise etteteatamisega. too isik ei ole enam kaasomanik ja kaasomanduse lõppedes algatasin kohtuasja et teda sealt välja tõsta. kohtuveskid aga jahvatasid aeglaselt, võttis aega üle aasta, enne kui ta sealt välja sain. kuidas ma saan nõuda trahvide määramise peatamise, kui mulle väidetakse et trahv käib asjaga kaasas, on lepingus kenasti kirja pandud ja seda ära muuta ei ole võimalik .. panga pakutud variante on veel, kuid mulle nendest ükski ei sobi. ei sobi leida lisatagatis, mis oleks ainukesena möelduna minu laste elamine, mille peale seatakse selline hüpoteek , et lapsed ei saa kunagi pangast laenu kuni see minu hüpoteek ka veel seal peal on, ei sobi müüa praegune eluase, sest selles teises ei ole ju võimalik üldse elada hetkeolukorda arvestades ... ja see on nii asukoha kui seisundi poolest tunduvalt kehvem kui praegune ... praegune elamine on ühe teise pangalaenuga ostetud ja võimalik müügitehing ei kata ära ka mitte seda laenu. ei sobi ka laenu juurdeküsimine, sest palk on väike ja sellega ei anta üldse mitte mingit laenu, isegi mitte paari tuhandet, et renoveerida toda raiskuläinud maja . ei kindlustus ega pank ei ole oma otsust muutnud vaatamata minu korduvatele olukorra selgitustele ja palvetele.

BB 14.11.2017 13:39 (6 aastat tagasi)

Ei pank ega kindlustus ei peagi oma seisukohti muutma. Sa ise allkirjastasid need lepingud ja nõustusid tingimustega. Ega sinu seisukorras head lahendust polegi, on ainult halb ja väga halb.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.