KÜ juhataja ei soovi votta vastu avalduse ...

Alex 6.12.2017 23:53 (9 kuud tagasi)

Avalduse mid nouab erakorralist koosoleku labiviimist. Plaanis kasutada täituri. Sellisel juhul ei saa panna täpne kuupäev, kuna kättetoimitamine voib votta aega. Kas oleks oige siis kirjutada 8ndal päeval pärast kättetoimetamist? 7 päeva on see aeg mids seadus annab.

A 7.12.2017 07:50 (9 kuud tagasi)

KÜS § 12 sätestab erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise üksnes ühel juhul ning ka siis kutsub KÜ liige ise koosoleku kokku. Muudel juhtudel on võimalik üldkoosolek kokku kutsuda MTÜS §-s 20 sätestatud korras, kusjuures selle lg 4 võimaldab üldkoosoleku kokkukutsumise taotlejail endil koosoleku kokku kutsuda.

BB 7.12.2017 10:05 (9 kuud tagasi)

Sõltub põhikirjast, aga ilmselt ainult sinu soovist üldkoosolek kokku kutsuda ei piisa. § 20. Üldkoosoleku kokkukutsumine (3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.

BB 7.12.2017 10:06 (9 kuud tagasi)

(4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Alex 7.12.2017 10:12 (9 kuud tagasi)

Jah. Koosoleku kuupäev. Kuna kättetoimetamine vottab aega, siis panna kirja 8ndal päeval pärast kättesaamise päeva?

BB 7.12.2017 10:18 (9 kuud tagasi)

Kõigepealt vaata üle korteriühistu põhikiri-kui pikalt peab koosolekust ette teatama! § 20. Üldkoosoleku kokkukutsumine (5) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

A 7.12.2017 11:12 (9 kuud tagasi)

Aga kuidas Sa sellisel juhul ise arvestad, millal keegi KÜ liikmetest teate kätte on saanud? Kõige lihtsam on märkida teadetele konkreetne kuupäev, mis ei tohi olla lähemal kui 7 päeva (kui põhikirjas ei ole ette nähtud pikemat tähtaega) teate koostamise kuupäevast ja panna teated koostamise päeval kõigile KÜ liikmetele postkasti.

BB 7.12.2017 11:39 (9 kuud tagasi)

Esiteks kui teed avalduse koosoleku kokkukutsumiseks peab sel olema vähemalt 1/10 korteriühistu liikmete allkirjad kui põhikirjas pole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. alles peale seda kui juhatus on keeldunud koosolekut kokku kutsumast võivad siis 1/10 korteriühistu liikmetest (kui pole vähemat nõuet) ise koosoleku kokku kutsuda. Kui sa ainuisikuliselt kutsud koosoleku kokku ja paned postkastidesse teateid, siis on rikutud koosoleku kokkukutsumise nõudeid ja koosolek ei ole õigustatud otsuseid vastu võtma, väljaravtud juhul kui kõik on kohal! § 21. Üldkoosoleku läbiviimine (3) Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed.

A 7.12.2017 12:25 (9 kuud tagasi)

Nõus BB-ga. Kõigepealt peavad vähemalt 1/10 KÜ liikmetest esitama MTÜS § 20 lg 3 kohase põhjendatud nõude erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks KÜ juhatajale ning alles seejärel kui KÜ juhataja on keeldunud üldkoosolekut kokku kutsumast, saate seda ise juhatuse asemel teha. KÜ juhatajale saadetava nõude võib küll vajadusel kohtutäituri vahendusel kätte toimetada, kusjuures koosoleku kokkukutsumise nõudes peaks andma KÜ juhatajale ikkagi 7-st päevast pikema tähtaja, mille jooksul ta peaks otsustama koosoleku kokkukutsumise või sellest keelduma.

A 7.12.2017 18:13 (9 kuud tagasi)

(1) Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra. (3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Sellisel juhul 1/10 avaldus peab sisaldama ka päevakorda. Näiteks uue juhatuse valimine. Õige?

BB 7.12.2017 19:08 (9 kuud tagasi)

Kõik õige, avaldus juhatusele peab sisaldama kindlasti päevakorda.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.