Juhatuse liige osaühingus

Viktor 7.12.2017 11:57 (6 aastat tagasi)

Osaühingu juhataja sõlmis osaühingu nimel müügilepingu, mille osaühing ostis sõiduauto, mida hakkas kasutama juhataja. Kõik autoga seotud kulud kattis osaühing, auto kasutamiseks ei olnud mingeid ajalisi ega sisulisi piiranguid ning sellest tulenevalt sai juhataja autot kasutada ka isiklikeks vajadusteks. Kas juhatajal oli õigus müügileping sõlmida ja kas see leping on kehtiv? Kas auto kasutamise ja sellega seotud kulude katmise kord on õiguspärane?

A 7.12.2017 12:35 (6 aastat tagasi)

Kindlasti oli juhatuse liikmel õigus see müügileping sõlmida ning kindlasti on see leping ka kehtiv. Kui sõidukit kasutatakse lisaks ametisõitudele ka juhatuse liikme isiklikeks vajadusteks, võib OÜ-l tekkida kohustus arvestada erisoodustust ning tasuda sellelt tulumaks. https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/soiduauto/tooandja-soiduauto-erisoodustuse-arvutamise-naiteid

Onari Kämmal 7.12.2017 20:24 (6 aastat tagasi)

Oskad Sa kirjeldada olukorda, kus ei tekiks sellises olukorras kohustust tasuda erisoodustusmaksu? :)

A 8.12.2017 09:43 (6 aastat tagasi)

Oskan küll:) Näiteks võib töötaja teekonda pikendamata peatada auto selleks, et ühendada ettevõtluseks toimuva sõiduga isiklik tegevus. Hiljutiste sündmuste valguses võib seega öelda, et kui töötajal on põhjendatud auto kodus hoidmine ja ta peatub teel koju spordiklubi ees, siis ei tähenda see automaatselt erisoodustuse tekkimist. http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2015/04/28/kuidas-tooandja-soiduautolt-erisoodustust-arvestada

Reelika 8.12.2017 00:00 (6 aastat tagasi)

Sotsiaalmaks ka

Reelika 8.12.2017 00:09 (6 aastat tagasi)

Juhatajal poleks olnud õigus sõlmida müügileping kui põhikirjaga oleks ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad osaühingut mitmekesi või ühiselt. (ÄS § 181).

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.