Elatise tasumise lõppemine- kohustused peale seda?

Mina 7.12.2017 10:07 (6 aastat tagasi)

Tere. Minule on määratud kohtu kaudu elatise tasumise kohustus kahele lapsele 278 eur.kuni nende täis ealiseks saamiseni! Viimased 3a. olen kokkuleppe alusel läbi kohtu täituri tasunud 350eur kuus. ( 278-jooksvalt elatist; 72eur võlga). Üks lastest saab märtsis 18a.Nüüd kui soovisin pikendada oma kokkulepet samadel tingimustel nõuab ema jaanuarist 500eur kuus + võlg. Kas ei kuulu esmalt täitmisele kohtu lahend ja siis peale 18a saamist- kui laps vajab elatist peab ta ise kirjutama selle kohase avalduse? Mõlemad käivad koolis. Ema väitel pole ta eelnevatel aastatel miinimum makset tõstnud ja tahab seda teha nüüd laste elu parandamiseks. Kuidas pean käituma? Eeldasin, et alates Aprillist läheb võla katteks mitte 72 eur vaid 72+139eur.( ühe lapse elatise maksmise kohustus lõppeb-määruse järgi) Summa 350eur jääks samaks.

CC 7.12.2017 11:35 (6 aastat tagasi)

2018. aastal on elatise miinimum 250 eurot kuus ühele lapsele, 500 eurot kuus kahele lapsele. See on miiinimummäär ja sellest astub kohus kõrvale vaid äärmuslikel juhtudel, näiteks kui sul on veel lapsi kes saavad sinult elatist, peaks seetõttu kannatama. Kui laps jätkab õppimist peale 19 a saamist (mitte 18!), siis on formaalselt loomulikult temal see kohtustus elatise taotlus esitada, aga tegelikkuses selle pole vahet, kes esitab - maksta tuleb ikka. Seega ema ettpanek on kehtiv ja isegi kõige väiksem summa, mida üldse nõuda.

Mina. 7.12.2017 11:55 (6 aastat tagasi)

ma pole lapsi näinud üle 10a ja minuga ei suhelda. kas mul on õigus nõuda selle 1000 Eur ( eeldusel, et mõlemad vanemad panustavad võrdselt ) kulutamise seletust? Laste rahaline seis on kordades parem kui minul ja antud nõude täitmine käiks mulle kõvasti üle jõu ja seda täita ma ei saaks.350Eur on kõik mida suudan täna- läbi 2 töö. Kas esmalt ei kuulu täitmisele Kohtuga määratud nõue- mis on kuni laste täisealiseks saamiseni minule kohustuslik? Edasine juba kas uue avalduse või kokkulepete alusel?!

sell 7.12.2017 13:14 (6 aastat tagasi)

võta selle 18 a saava lapsega ise ühendust ja küsi konto numbrit kuhu saad talle elatise kanda, see elatise asi ei pea alati käima läbi kohtu. Miinimumelatise maksad siis on kõik korras ja selgituseks märgi"elatis" Kui laps on 18 a siis ei käi tema elatis enam läbi ema rahakoti vaid otse lapsele! Emale jääb võimalus muidugi pöörduda kohtu poole ja nõuda ka nooremale lapsele kehtivat miinimumi

A 7.12.2017 12:03 (6 aastat tagasi)

Last kasvataval vanemal on õigus elatist saada laste seadusliku esindajana kuni nende täisealiseks saamiseni ehk kuni 18.a saamiseni. Seega alates aprillist 2018 pead maksma elatist ainult ühele lapsele 250 eurot kuus. Teine, täisealiseks saanud laps peab vajadusel ise elatist kohtu kaudu nõudma, tingimusel et ta jätkab õpinguid.

A 7.12.2017 12:11 (6 aastat tagasi)

Kui kohtuotsuses on kirjas ühe lapse kohta kindel summa 139 eurot kuus, mitte näiteks palga alammäärale vastavas summas, siis tuleb kohtutäituri kaudu maksta kohtuotsuses nimetatud summa. Kui last kasvatav vanem soovib elatise väljamõistmist suuremas summas (suurendada seaduse järgse miinimummäärani), on tal võimalik taotleda seda kohtu kaudu, juhul kui te omavahel kokkuleppele ei jõua.

minna 7.12.2017 12:58 (6 aastat tagasi)

... ja elatist võib nõuda ka 1 aasta tagasiulatuvalt...

Mina 7.12.2017 14:28 (6 aastat tagasi)

minna.. viimased aastad olen ju tasunud 278 eur jooksvalt + 72 eur võlgnevuse katteks-- kas väidad et , kuna see kokkuleppe summa pole olnud miinimum- on õigus veel nõuda juurde, ehk tekiks uus võlg? otsuses on kirjas 2175Kr ( 139 eur). lapse kohta pean maksma kuus- otsus on 2009a st.Mingist miinimumiga samastamisest pole seal sõnagi. Mina tahangi teada: kas mul on õigus saada aruanne kulude kohta- kas rahaliselt paremal järjel olevatel lastel on õigus tekitada minule olukord, kus ma muutun makse jõuetuks?? Milline alus/võimalus on minul end kaitsta antud olukorras? Eeldasin et jätkan 350Eur kuus tasumist - mitte aga 500 Eur + midagi võla katteks.Seda summat ma lubada ei saa.

Onari Kämmal 7.12.2017 20:26 (6 aastat tagasi)

Kui otsuses on nii kirjas, siis võid jätkata ka otsuse alusel tasumist. 18-aastaseks saanud lapsel on õigus otse nõuda elatist, aga tema puhul ei kehti 250-eurone miinimum.

minna 8.12.2017 07:44 (6 aastat tagasi)

miinimumsummade puhul ei ole õigust küsida mingeid aruandeid, kohtus asja arutamise ajal esitas ema ilmselt juba oma nägemuse sellest ja kohus võttiski vastu otsuse. Kui küsitakse oluliselt miinimumist suuremat summat, siis peab põhjendama (ka ainult kohtus). Ja kui raha on väha ja lapsed vajavad seda, siis on kohtuniku tavaline soovitus - otsi endale töökoht kus sulle rohkem makstakse. Lapsed ei pea seetõttu kannatama, et isa on nad viljastanud aga hoolitseda ei taha.

Onari Kämmal 8.12.2017 08:30 (6 aastat tagasi)

Miinimumsumma kehtib ainult alaealiste puhul, 18-21-aastasele õppivale lapsele elatise tasumisel mitte.

arni 8.12.2017 11:41 (6 aastat tagasi)

fakt on see, et alaealisele lapsele läheb elatis esmajärjekorras maha, täisealine laps jääb ootele

Kaisa 21.02.2018 06:21 (6 aastat tagasi)

tere! alimendid.ee lehel on et kui laps on 18 ja käib veel koolis, siis peab talle elatist maksma aga enam mitte miiniumi vaid vastavalt siis lapse kuludele ? Kas olen õigesti aru saanud, et ei pea miiniumi maksma ?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.