juhilubade peatamine

kullerkupp77 3.01.2018 08:15 (6 aastat tagasi)

Tere.Elukaaslane maksab igakuiselt korralikult elatist 293 eurot.Kohtutäitur lasi kohtul juhilubade kasutamise peatada.Elukaaslane töötab autojuhina ja see oli tal ainus sissetulekuallikas.Nüüd tööl käia ei saa ja elatist maksta ka ei saa.Tööandjale jatalle endale ka ei tulnud mingit teadet selle kohta enne kui politsei kinni pidas ja koostas väärteo protokolli juhilubadeta sóidueest.Kui kaua vòtab nüüd aega see et Ta saaks juhilubade kasutamise tagasi ja kas kohtutäitur käitus òigesti?

A 3.01.2018 08:55 (6 aastat tagasi)

Ei ole võimalik, et selle kohta eelnevalt mingit teadet ei tulnud ning samuti ei peatata juhilubade kehtivust kunagi, kui elatist igakuiselt korralikult makstakse. Kõigepealt peab kohtutäitur võlgnikku hoiatama juba enne kohtusse pöördumist (TMS § 177.1), seejärel edastab kohus võlgnikule avalduse ja annab võimaluse vastuväiteid esitada ning seejärel saadab kohtumääruse lubade kehtivuse peatamiseks, milles peab olema selgitatud, milliseid toiminguid ja millise tähtaja jooksul tuleb tal õiguse peatamise tõttu teha. Maakohtu tehtud määrust on võimalik vaidlustada ringkonnakohtus või TMS § 177.5 lg-s 1 sätestatud tingimustel taotleda lubade kehtivuse peatamise lõpetamist maakohtult. Loe TMS § 177.1 - 177.5 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017019

kullerkupp77 3.01.2018 09:12 (6 aastat tagasi)

Kohtumääruse lubade óiguse peatamiseks sai Ta alles eile kätte Jóhvi kohtumajast aga peatatud olid nad juba 16ndast detsembrist.Läbi advokaadi esitas Ta ka enne seda vastuväited kohtutäiturile.

A 3.01.2018 09:21 (6 aastat tagasi)

Aga uurigu kohtult järgi, millisel viisil oli kohtumäärus kätte toimetatud? Kui isikul oli advokaat, siis võib eeldada, et määrus oli advokaadile saadetud ning sellega loetaksegi kohtumäärus kättetoimetatuks ning hakkab edasikaebamise tähtaeg jooksma.

kullerkupp77 3.01.2018 09:25 (6 aastat tagasi)

Selge,hakkame asja uurima.Aitäh.

vot 3.01.2018 12:12 (6 aastat tagasi)

Juhilubade peatamiseks peab avalduse tegema antud juhul elatise saaja. Kui elatis laekus korralikult siis järelikultoli elatise võlg,mida ei tasutud. Nüüd jah tuleb elatise saajaga suhelda ja teha kokkulepe, et kas ta saab elatist ja teeb avalduse lubade peatamise tühistamiseks või siis ei saa ta elatist ka sest mehel puudub sissetulek

A 3.01.2018 13:23 (6 aastat tagasi)

Loe enne ikka seadust - avalduse juhilubade peatamiseks esitab kohtule kohtutäitur, mitte elatise saaja. Avalduse lubade peatamise tühistamiseks saab aga esitada võlgnik, kuid selleks peab esinema mõni TMS § 117.5 lg-s 1 loetletud asjaoludest.

A 3.01.2018 13:25 (6 aastat tagasi)

Parandus, TMS § 177.5 lg 1

jp 3.01.2018 15:55 (6 aastat tagasi)

jah aga selle algatab elatise saaja, tehes avallduse kohtutäiturile. Tean, kuna endal sama asi just aetud

kullerkupp77 3.01.2018 17:22 (6 aastat tagasi)

Täna käis kohtutäituri juures viis pangaväljavótte viimase kuue kuu laekumistest ja tegi avalduse juhilubade taastamiseks.Lihtsalt nüüd asi selles et kaua see nüüd aega vòtab.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.