kohtuäitur

Anna 7.02.2018 09:09 (7 kuud tagasi)

Mul on palk 470 neto kuus. Mul on kaks alaealist last. Sain kohtutäiturilt järgmise sisuga töötasu arestimisakt: Kui võlgniku sissetulek ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust (2018.a. kehtiv palga alammäär 500 eurot) või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust (2018.a. kehtiv tunnitasu alamäär 2.97 eurot) kuulub arestimisele 20% sissetulekust. Eelnimetatud arestimise skeem rakendub ka juhul, kui võlgniku ülalpeetavatest tulenevalt on mittearestitav sissetulek suurem või võrdne võlgniku tegeliku sissetulekuga. Arestimisele ei kuulu kuupalga alammäära (2018a. 500.- eurot) ületavast osast 1/3 ülalpeetava kohta. Ülalpeetavate arv 2. Kui palk on nii, nagu minul, siis ülalpeetavaid kohtutäitur arvesse ei võtnud?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.