Kinnisvara pärand

Lapselaps 8.02.2018 13:43 (7 kuud tagasi)

Tere! Oleks vaja selgust järgmisele olukorrale. Vanavanem pärandab oma kolmele lapsele kinnisvara väärtuses umbes 60000€. Testamendis on kirjas et see läheb jagamisele nende kolme vahel solidaarselt. Kui üks nendest kolmest lapsest otsustab loobuda, kas siis läheb tema pärandi osa üle tema enda lapsele (minule endale) või lihtsalt jääb pärand siis kahe allesjäänud lapse vahele, kes ei loobunud? Kui minu vanema poolt loobutud pärand siiski tuleb minule ning mul tekib soov vastav kinnisvara välja osta, siis kas pean maksma välja ainult mõlemale allesjäänud pärijale peale minu, kummagile 20000 ehk siis 1/3? Seega soetan ma kinnisvara siis tegelikult 2/3 hinnaga?

H. 8.02.2018 17:09 (7 kuud tagasi)

Kui üks kolmest lapsest otsustab loobuda, siis loobub ta ülejäänud 2 kasuks st lapselaps on ring allpool ja temani pärimine ei jõua, kui just kõik kolm algset pärijat ei loobu.

ott 9.02.2018 05:32 (7 kuud tagasi)

mitte kellegi kasuk ei saa loobuda. üks latst loobudb siis lähebjh üle loobuja lapsele, lapselapsele

Onari Kämmal 8.02.2018 18:31 (7 kuud tagasi)

Sellisel juhul on vast lihtsam nii, et laps võtab vastu, müüb/kingib oma lapsele ja see siis ostab ülejäänud 2/3 ka välja?

Guugeldaja 9.02.2018 06:48 (7 kuud tagasi)

Loen Eve Põtteri vastust samalaadsele küsimusele: Pärandist loobujal ei ole võimalik endal määrata, kellele ta soovib enda osa pärandist anda. Juhul kui pärandaja laps pärandist loobub, siis läheb seaduse järgi pärimisõigus üle tema lastele ehk pärandaja laste-lastele. Pärimisest loobumiseks tuleb teha sellekohane avaldus Eesti notari juures ning loobuda saab ainult kolme kuu jooksul hetkest, mil saadi teada pärandaja surmast ja enda pärimisõigusest. Kui loobuda soovitakse kellegi kasuks, siis seda teha ei ole võimalik, kuid on võimalik pärand vastu võtta ja see pärast kinkida inimesele, kelle kasuks oleks soovitud loobuda. Seda on võimalik teha kahel viisil, kas kingitakse ära kogu enda õigus pärandile, mis annab pärijate ühisuse osa omandajale õiguse pärandvarale või kingitakse ära üksikud esemed. Üksikute varaesemete käsutamisel on vajalik kõikide pärijate osalemine tehingus. Samas kui soovitakse enda osa pärandvarast anda teisele pärijale on võimalik sõlmida veel ka pärandvara jagamise kokkuleppe. Seda, kuidas konkreetses olukorras toimida tuleks arutada pärimisasja menetleva notariga, kes asjaolusid hinnates teid kõige pareimini nõustada oskab.

A 9.02.2018 06:53 (7 kuud tagasi)

Otil on õigus, teised äkki peaksid enne ikka seadust lugema, kui siin nõustama asuvad. Kui üks lastest loobub, siis asuvad tema asemele selle lapse lapsed, mitte aga ei toimu loobumine teiste sama ringi pärijate kasuks. PärS § 124 (1) Kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist. (2) Isik, kes astub pärandist loobunu asemele, võib pärandi vastu võtta või sellest loobuda sama tähtaja jooksul, kui selleks oli õigus loobunul. Tähtaega arvestatakse päevast, millal pärandist loobunu asemele astuja loobumisest teada sai. PärS § 31 Kui testaator on testamendis teinud korralduse alaneja sugulase kasuks, kes pärast testamendi tegemist, kuid enne pärandi avanemist sureb, jättes järele alanejad sugulased, eeldatakse, et korraldus on tehtud ka alanejate sugulaste kasuks selle pärandiosa ulatuses, mille nad saaksid surnud alaneja sugulase asemele astumise korral seadusjärgselt pärides, kui testamendist ei tulene teisiti.

A 9.02.2018 06:59 (7 kuud tagasi)

Vastates lapselapse teisele küsimusele, siis kui üks vanavanema lastest otsustab loobuda, on pärijateks tema 2 last ja 1 lapselaps. Pärijad jagavad pärandvara omavahelisel kokkuleppel ning kui 1 pärijatest soovib pärandvara välja osta ehk tervikuna enda omandisse saada, siis jah peaks ta teistele pärijatele nende osad välja maksma ehk kummalegi 1/3 pärandvara väärtusest.

Lapselaps 9.02.2018 10:22 (7 kuud tagasi)

Aga kui nüüd pärandist loobujal on kaks last (ehk siis mina ja minu õde) siis läheb tema pärandiõigus üle nii minule kui ka minu õele? Lepime näiteks kokku nii et minu õde loobub oma pärandist ning heastan selle talle tulevikus mingil muul viisil. Kuna minu õel lapsi pole siis peale tema loobumist ei tohiks vist rohkem probleeme olla ja 1/3 jääb siis lõplikult minule? Või oleks siis tõesti lihtsam minu vanemal see pärand vastu võtta ja oma osa mulle kinkida kui otseselt kellegi kasuks pärandada ei saa?

A 9.02.2018 10:44 (7 kuud tagasi)

Eks te peate ise ära otsustama, kas vanem võtab pärandi vastu ja siis edasi vaatab, mis sellega teeb, või siis loobub. Kui nüüd loobub nii vanem kui su õde, siis jah, pärid sina 1/3, kui õde ei loobu pärite te kumbki 1/6 ja teistele kahele pärijale läheb kummalegi 1/3.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.