Kriminaalkaristuse kustutamine

B 7.02.2018 09:15 (7 kuud tagasi)

Tervitus, Kuidas täpselt toimib kriminaalkaristuse aegumine? paragrahv 184 lg 1 2012 aasta lõpus sai täidetud ka kriminaalhooldus. Viimaste andmete kohaselt peaks see aeguma 5 aasta möödudes. Kas siis on vaja esitada eraldi taotlus? Kas sellisel juhul peaksid kaduma ka kontot arestivad rahalised karistused? Minu teada peaksid kohtutäiturid enda arestid kustutama,kui karistus on aegunud. Kuidas käituda?

Onari Kämmal 7.02.2018 13:24 (7 kuud tagasi)

Kriminaalkaristus aegub 5 aasta jooksul selle ärakandmisest. Kui said rahalise karistuse, siis enne selle tasumist ei ole see ära kantud.

A 7.02.2018 14:00 (7 kuud tagasi)

Ei tea, mis allikast Sinu teave pärineb, karistuse kandmisega on seotud üksnes karistusandmete karistusregistrist kustutamise tähtaeg (rahalise karistuse puhul on see KarRS § 24 lg 1 p 5 järgi 3 aastat otsuse täitmisest). TMS § 207 lg 1 kohaselt kohtutäitur lõpetab täitemenetluse rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul. KarS § 82 lg 5 aga näeb ette, et täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks. Seega aegub otsuse täitmine 7 aasta möödudes. Kui otsuse täitmine on aegunud, siis koos sellega kustutatakse karistatuse andmed ka karistusregistrist ja kantakse üle arhiivi (KarRS § 24 lg 1 p 11).

Onari Kämmal 8.02.2018 11:53 (7 kuud tagasi)

Küsimus oligi ju kriminaalkaristuse aegumise ehk karistusregistrist kustutamise kohta?

A 9.02.2018 06:33 (7 kuud tagasi)

Küsimuse pealkiri oli küll karistuse kustutamisest, kuid küsimuses endas oli jutt kohtutäituri aresti kustutamisest ehk täitemenetluse lõpetamisest aegumise tõttu.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.