Esimese Eesti Vabariigi aegse asja pärimine.

Riks 8.04.2018 11:20 (6 aastat tagasi)

Tere On tekkinud järgmine olukord; Eelmisel aastal suri minu vanaema ning tänu tema testamendile pärisin ma kõik tema vara. Vastavalt notari väitele kehtib pärimistunnistus kõikide õiguste ja kohustuste kohta ka tagasiulatuvalt. Minu vanaema isa oli talukoha omanik. Kahjuks suri ta väga noorelt ning vanaema jutu järgi kirjutas ta osa oma talukohast vanaema nimele, seda siis enne oma surma. Peale vanaema isa surma elasid selles talus siis minu vanaema ja tema ema. Enne teist maailmasõda oli vanaema ema sunnitud eelmainitud talust lahkuma ning kolis teise kohta elama. Peale seda võttis Nõukogude võim antud talu riigile. Kui alga suur maade- ja varade tagastamine praeguse Eesti vabariigi aegu, siis keegi minu sugulastest antud teemaga ei tegelenud ning midagi tagasi ei küsinud. Kuna mina olin sellel ajal alaealine siis puudus mul võimalus midagi mõjutada. Nüüd siis minu küsimus. Kas mul on mingit võimalust või õigus vanaema isa pärandile? Lisan siia, et vanaema oli oma pere ainus laps ja ainupärija. Lisaks, kui on võimalus vanaema isa pärand välja nõuda, siis millest peaks alustama? Antud hetkel on mainitud talukoht RMK kasutuses ning sellel kasvab mets. Tänud kõigile vastajatele.

Ott 9.04.2018 06:07 (6 aastat tagasi)

pärimistunistuse alusel saad uurida nüüd ise ja algatada Õigusvastaselt võõrandatud maade- ja varade tagastamise või kompenseerimise. google aitab leida viited kus edasi saad uurida. Aga varad tuleb kindlaks teha, et mis siis vanaema isale kuulusid ja edasi vanaemale läksid, määrata ära varade hulk ja siis juba avaldus jne

A 9.04.2018 07:02 (6 aastat tagasi)

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avaldusi võis esitada kuni 17.01.1992, lisaks oli veel kuni 31.03.1993 võimalik taotleda tähtaja ennistamist, Narva jõe taguste ning Petseri endistel Eesti aladel asunud maade kohta võis avaldusi esitada veel kuni 01.03.2000. Juhul, kui mitte keegi vanaema isa pärijatest tähtaegselt avaldust ei esitanud, ega taotlenud hiljem ka tähtaja ennistamist kuni ettenähtud tähtajani, siis ei ole nüüd enam midagi teha. Ilmselt on selle maa omanik riik, seega maa ise ei saanud kuidagi pärimisega üle minna. Pärimisega oleks saanud üle minna üksnes nõudeõigus maa tagastamiseks või kompenseerimiseks, kuid juhul, kui mitte keegi ei olnud varasemalt avaldust esitanud, siis puudub ka nõudeõigus, mida saanuks pärida.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.