Korteris olmemüra mõõtmine

küsija 8.04.2018 09:22 (5 kuud tagasi)

Võibolla pole 100% teemakohases foorumis, aga kas Eestis on ettevõtet või firmat, mis teostab korteris olmemüra mõõtmist? Soov on teada saada, kas on alust nõuda korteriühistult vahelagedele paremat heliisolatsiooni. Terviseamet ütles ei, nemad korteritega ei tegele.

B. 9.04.2018 08:41 (5 kuud tagasi)

Terviseamet keeldubki, sest nemad saavad oma seadmetega mõõta ainult pidevat müra nagu ventilatsioon või soojuspump vms. Naabrite olmemüra mõõtmine ei anna minu hinnangul alust korteriühistule sellist nõuet esitada - kui naabri tegevus ületab korteriomandi tavakasutusest tekkivad mõjud, siis esiteks tuleb pöörduda naabri poole ja nõuda, et lärm lõppeks või paigaldagu naaber ise oma müra tõkestavad vahendid. Kui naaber jätkab teiste segamist, on edasine samm tema korteri võõrandamise nõue.

nii on 9.04.2018 10:17 (5 kuud tagasi)

Tegelikult polegi muud teha, kui kannatada või minema kolida. Ülemine naaber, kelle lapsed hüppavad, trambivad, kisavad nii et maja ragiseb, laiutab ise käsi. Tema ei saa ju midagi teha, lapsed ju teevad lärmi. Alumine naaber on kaevanud politseisse mitmeid kordi, kuid need vaatavad et vaid öösel oleks vaiksem.

kommentaat 9.04.2018 13:45 (5 kuud tagasi)

Helipidavuse mõõtmisi teostab näiteks JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB OÜ. Ilmselt ei ole küsija asjasse veel väga süvenenud, sest välja ei ole toodud kas häiriv on õhumüra või löögimüra. Olmemüra kui füüsikalist nähtust Jõgioja mõõta ei saa. Mulle näib ikkagi, et häiriv on inimtegevusest põhjustatud helid mitte näiteks õhksoojuspumba müra. Teiseks on oluline teada millal ehitis on ehitatud, sest nõuded võivad uutele ehitistele kehtida, kuid vanematele mitte. Uuemate ehitiste korral tuli juba projekteerimisfaasis arvestada hea ehitustavaga, mille kohaselt peab korterite vahelae helipidavusindeks löögimüra puhul olema 53 db ja õhumüra korral 55 db. Neid näitajaid saabki vastavate seadmetega mõõta. See eeldab sissepääsu ka naabri korterisse, kus heli tekitatakse mida siis mõõdetakse sinu korteris. Nii saadaksegi piidetarindite helipidavus - kui need on üle normi võib sõltuvalt muudest asjaoludest vahelagede helipidavuse parandamist nõuda, kuid see on keerukas ning kulukas.

küsija 15.04.2018 04:26 (5 kuud tagasi)

Tänan vastuste eest. Minu kaasuses on olmemürana mõistetud löögimüra, tahtlikult, pidevalt tekitatud. Laste hüppamine-jooksmine ei häiriks, endal ka laps. Ükski loomulik heli ei häiriks, müra tekib ööpäevaringselt alkoholijoobes isikute rüselemisest ja kukkumisest, kohati koos tooli-taburetiga, millegagi sõitmisest, vist rulluisud või tasakaaluliikur, jällegi ööpäevaringselt, muusikast. Teise kahjuliku mõjuna, mis minu korterisse jõuab, on sigaretisuits aknal suitsetamisest, kohati ka suitsukonid, sest need loobitakse aknast alla. Sundvõõrandamist olen kaalunud, eeldustest on täidetud 2 - korteiomandi- ja korterihistuseaduse § 32 lg 2 p-d 1 ja 3, 2 kohati, kuid mitte seaduses nõutule vastavalt. On kellelgi sundvõõrandamisega kogemust, kuna juriidiline haridus endal puudub, on vist mõttekas jurist palgata?

gringo 16.04.2018 21:33 (5 kuud tagasi)

Jah aga kuidas sellisel juhul peaks korteriühistu vahelagedele mingit heliisolatsiooni laskma paigaldada.Kui on jutt ööpäevaringses alkoholijoobes isikute rüselemisest ja kukkumisest, siis võiks sellistele pidevalt politseid kutsuda-ettekäändeks, et tundub nagu kakeldaks.No ja suitsukonide aknast alla loopimine läheb juba selliseks, et siin tasuks ka kolmandaid naabreid niiöelda kaasata.Suitsukonid ilmselt mitte ainult teid, vaid ka teisi naabreid häiriks, lisaks võivad tuulega aknast sisse lemnata jne.

gringo 16.04.2018 21:33 (5 kuud tagasi)

Jah aga kuidas sellisel juhul peaks korteriühistu vahelagedele mingit heliisolatsiooni laskma paigaldada.Kui on jutt ööpäevaringses alkoholijoobes isikute rüselemisest ja kukkumisest, siis võiks sellistele pidevalt politseid kutsuda-ettekäändeks, et tundub nagu kakeldaks.No ja suitsukonide aknast alla loopimine läheb juba selliseks, et siin tasuks ka kolmandaid naabreid niiöelda kaasata.Suitsukonid ilmselt mitte ainult teid, vaid ka teisi naabreid häiriks, lisaks võivad tuulega aknast sisse lemnata jne.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.