Inkassoga kirjavahetus ja aegunud nõue

k 5.07.2018 14:35 (1 aasta tagasi)

Tere Loodan et saan abi. küsisin inkassolt et miks ei ole nõue mis aastast 2008 endiselt kohtule edastatud, küsisin sama asja ka aastal 2016 nüüd aga sain sellise vastuse. Antud asjas ei ole Castovanni OÜ hagiavaldust kohtule esitanud. Vastavalt Põhiseadusele §-le 15 ei ole Castovanni OÜ kohustatud kohtusse pöörduma. Olete võlgnevustest teadlik juba 2008-ndast aastast. Sellest hoolimata ei ole Te tänaseni rahalist kohustust täitnud. Seega rikkusite tahtlikult tasumise kohustust, mistõttu on Teie viited nõude aegumisele asjakohatud. Seadusandja ei ole sätestanud ajalist piirangut, mille jooksul nõude esitamata jätmisel kaotaks võlausaldaja nõudeõiguse. Vastavalt TsÜS § 142 lg-le 1 aegub vaid nõue, kuid kohustus ise jääb püsima kuni kohase täitmiseni. Castovanni OÜ on jätkuvalt valmis pidama läbirääkimisi võlgnevuste tasumise saavutamiseks seni on Teie võlad avaldatud Taust.ee-s kuni võlgnevus saab tasutud. Alustuseks aastast 2008 - 2012 olin töötu "tahtlikult"?! Kahjuks ei ole vanemaid kirju alles kui aastast 2015 aga olen enam kui kindel siis need summad olid algselt ulmelised mida nõuti kui kahjuks tõestust ei ole. kuigi vaadates 2015 aasta nõuet siis seal põhinõue 255.- nüüd aga järsku 208,99.- ja ilmunud juurde rida intress mida ennem ei olnud 50,49.- ja veel on muutunud kõrvalnõue ajavahemikus 01.2015-01.2017 4,47.- ja 02.2017 muutus kõrvalnõue äkki 30.- ja samas kogu summa 2016 aastal 464.- ja nüüd 494.-, hea et hommikult kirja ei postitanud nüüd saadeti uus kiri koos dokumendiga kus siis põhinõue jälle 259,48.-. Oskab keegi soovitada mida teha inkassoga ma mingit koostööd ei soovi kuna ei ole enam selle nõude sisus kindel. Loodan et selle spami laviini vahel mu kiri kaotsi ei lähe

Walter 5.07.2018 16:10 (1 aasta tagasi)

Inkassost Sa ei pääse - nende äri selles seisnebki, et aegunud või olematutelt nõuetelt tulu teenida. Nende pöördumisi tuleks lihtsalt ignoreerida - nõue (isegi kui see on olemas) on ammu aegunud.

Reelika 5.07.2018 17:46 (1 aasta tagasi)

Ignoreeri lihtsalt..sellist jama kirjutada, et olid teadlik=tahtlik kohustuse mitte täitmine ja et sissenõutavaks muutunud võlgnevusele uhatakse aga rõõmsalt intresse edasi..täiesti ajuvaba! Asi on AEGUNUD, aegus see 3 aastaga, 10 aastaga ehk siis see tahtlik variant tulnuks mängu siis kui sa poleks ühtegi makset maksnud, kui sa oleksid pununud kõiksugu keerulisi skeeme ja värke, nii et võlausaldajal sellisest skeemist läbi närimiseks läheb tunduvalt kauem aega, et sinu vastu nõue maksma kohtus panna. Seega kui mingeid imeskeeme pununud ei ole, siis mis tahtlikkusest me siin üldse räägime, on 3 aastat ja see on möödas! Lisaks on ka Riigikohus oma lahendis öelnud kui raha polnud maksta ei saanud, see ei ole tahtlikkus. Lihtsalt IGNOREERI neid!!!

Reelika 5.07.2018 17:58 (1 aasta tagasi)

Need inkassoinimesed ongi vähe imelikud, mulle kunagi üks sealne (ühest teisest firmast) jurist väitis, et tarbijaga võib ükskõik mida kokku leppida, et lepinguvabadus jne jne.. Midagi nii lolli polnud ammu kuulnud..

Reelika 5.07.2018 18:12 (1 aasta tagasi)

Kirjast "Seadusandja ei ole sätestanud ajalist piirangut, mille jooksul nõude esitamata jätmisel kaotaks võlausaldaja nõudeõiguse. Vastavalt TsÜS § 142 lg-le 1 aegub vaid nõue, kuid kohustus ise jääb püsima kuni kohase täitmiseni."........Siin on nagu pudru ja kapsad..Esiteks kui nõue aegub, siis kaob ka selle nõudmise õigus, aga kohustus kui selline jääb loomulikult kestma. See tähendab seda inimesel on kohustus võlg ära maksta, aga keegi seda temalt enam nõuda ei saa..ta saab selle maksta vabatahtlikult..kui soovib. Aga nõudeõigust kui sellist enam pole, sest nõue on aegunud.

Reelika 5.07.2018 23:10 (1 aasta tagasi)

Su juhtum ongi hea näide sellest, milleks seda aegumist üldse vaja on .. või mis selle mõte üldse seaduses on. Nagu isegi ütled "Kahjuks ei ole vanemaid kirju alles kui aastast 2015 aga olen enam kui kindel siis need summad olid algselt ulmelised mida nõuti kui kahjuks tõestust ei ole." No loomulik, et inimene enam ei mäleta...Ja nagu nähtub ega ka inkasso ei mäleta..sest ega muidu poleks nende summadega sehkendamist. Ehk siis sellist ebaselgelt, tõendada enam midagi ei saa..keegi ei mäleta midagi, sellist ei saagi sisse nõuda. Seega seaduses ongi ettenähtud selline optimaalne aeg - 3 aastat- et asi leiaks selle ajaga mingisuguse lahenduse (ehk siis jõustunud kohtus).

Reelika 5.07.2018 23:20 (1 aasta tagasi)

TsÜS § 142 lg 1 - Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. § 146 lg 1 - Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 3 aastat.// No näed öeldakse selgesõnaliselt, et peale 3 aasta möödumist ei ole õigus nõuda teo tegemist (ehk tasumist). Seega ei ole neil mingit alust sulle üldse mingeid kirju ega telefonikõnesid teha..Sellist "maksa ära" juttu ajada ei tohi. Jah kohustus iseenesest on üleval..aga see on vabatahtlik, kas maksad või millal maksad, keegi sundida ei saa. Kui võlausaldaja ei ole pidanud varem otstarbekaks sind kohtusse anda ja nõue su vastu maksma panna. Kuna seetõttu sul nendega polegi mingit pistmist, siis vastavalt isikuandmetekaitse seadusele ..palud oma isikuandmete töötlemine lõpetada ja kustutada andmebaasist kõik sinu kohta käiv.

Reelika 5.07.2018 23:57 (1 aasta tagasi)

Süvenesin veitsa ka nendesse summadesse. Põhiosa on muutumatu 208,99. Aastal 2016 nõuti sinult: põhiosa 208,99 + intress 46,01 (see moodustab kokku põhinõude 255) + mingid kõrvalkulud 209 = 464. Aastal 2018 nõutakse sinult: põhiosa 208,99 + intress 50,49 (see moodustab kokku põhinõude 259,48) + mingid kõrvalkulud 234,52 = 494. Leping on üles öeldud, juba aegunudki..ja nemad arvestavad sulle ikka mingeid intresse?:) Või on need viivised või? No kui 50,49-46,01 =4,48 ehk siis seesama, mis mainisid "veel on muutunud kõrvalnõue ajavahemikus 01.2015-01.2017 4,47" ja no see "02.2017 muutus kõrvalnõue äkki 30" on ilmselt sissenõudekulu..ütleb ju VÕS § 113´2 lg 2 p 1 et võlausaldaja võib nõuda tarbijalt sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 30 eurot kui võlausaldaja nõue on kuni 500 eurot. Ehk siis kui ma võtan kõrvalnõuetest (209 ja 234,52) sissenõudekulu maha, 2016. aastal 209 - 4,47 =204,53 ja 2018.aastal 234,52 - 30 =204,52...Ehk siis sama summa!!! Mis asi see 204,5 on? Kahe aastaga see ei ole isegi muutunud mitte.. Imelik igatahes!

Reelika 6.07.2018 00:04 (1 aasta tagasi)

2016: põhiosa 208,99 + intress 46,01 (kokku põhinõue 255) + sissenõudekulu 4,47 + kõrvalkulud 204,5 = 464.... 2018: põhiosa 208,99 + intress 50,49 (kokku põhinõue 259,48) + sissenõudekulu 30 + kõrvalkulud 204,5 = 494

k 6.07.2018 03:07 (1 aasta tagasi)

Mis nagu jääb arusaamatuks ongi see põhinõude summa kord on 208,99.- ja siis jälle 259,48.- ja siis veel isegi 255.- Minu arust ei tohiks põhiosa kuidagi muutuda? Siis veel see küsimus et põhisumma pealt arvestatakse intressid/viivised või ei? Ma olen isegi kunagi viidanud sellele et asi aegunud ja ka kohtuse palunud see asi anda aga vastus oli seekord siis selline "Olukord on mõistlikum siiski lahendada kohtuväliselt. Küll aga kui soovite kohtu otsust nõude aegumise kohta, siis võite kohtu poole pöörduda." et siis minul ei ole õigus aegumist nõuda neilt. Kuigi muret tekitab asjaolu et nõue üleval nii taust.ee kui ka krediidiinfos, mis aga tekitab muid probleeme. pm on inimene sellises seisus et tal polegi muud kui asi ära maksta või siis tõesti kohtusse ise anda, mis ei ole kuigi odav. kokkuvõtlikult minu kirjade peal nagu vilistatakse. Kemplesin siis ka alles ühe nõudega mis läks kohtutäiturile, mingi hetk sain täiturilt kirja et asi tasutud, läks aasta mööda tuli teade täiturilt 80.- veel ikkagi maksmata, mis aga tegi samal ajal inkasso nõudis algul seda võlga 855.- e. siis algset summat, kui uuesti kirjutasin tul enamvähem mingi ebalev vabandus ja summa oli 178.- e. siis rohkem kui poole võrra suurem , siis kirjutasin kirja vastu et endiselt see summa nendelt ulmeline ja panin veel punaseks ja rasvaseks. peale seda enam kirju selle võla kohta ei ole tulnud. küll aga pani imestama asjaolu et inkasso tegeleb kohtutäituri käes oleva nõudega.

Reelika 6.07.2018 04:16 (1 aasta tagasi)

Põhiosa ei muutugi, ongi 208,99, lihtsalt sellele põhiosale on lisatud intress, 2016 aastal 46,01 ja saadaksegi 255 ning 2018 aastal lisatud intresse 50,49 ja saadakse 259,48..Põhisumma pealt jah arvestatakse nii intresse kui viiviseid..aga kuna leping juba ülesöeldud, siis intresse ei ole lubatud arvutada. Ära nendega rohkem kemple, sina oled oma seisukoha välja öelnud, asi on aegunud ja kõik. Rohkem ära nendega suhtle, kui helistavad või kirjutavad, ütle et asi aegunud ja palun mu andmed andmebaasist kustutada. Millal sinna Krediidiinfosse või Tausta sind lisati. Kui juba varem, lepingu kehtivuse aegu, siis nii peabki. Kui aga nüüd peale aegumist, siis see on lubamatu.

Reelika 6.07.2018 04:28 (1 aasta tagasi)

Põhiosa ei muutugi. 208,99 + 46,01 = 255 ja 208,99 + 50,49 = 259,48

peeter 6.07.2018 08:21 (1 aasta tagasi)

küsin ka, et mina maksin inkassole põhinõue ja veel sama suure summa lisaks ning veel mingi 30euri. ja nüüd ikka nõuavad veel summat mis on suurem kui põhinõue oli, aga siiani rohkem maksnud neile pole. nõue 2009 ja viimane makse aasta tagasi neile.

Reelika 6.07.2018 17:19 (1 aasta tagasi)

Teadmata täpseid asjaolusid on raske seda kommenteerida. Kasvõi seda, et..kas te neid makseid tegitegi pidevalt aastast aastasse või oli võlg aastast 2009, siis tükk aega (noh nii 3 kuni rohkem aastat) te ei maksnud midagi..asi aegus ja nüüd hiljem olete hakanud maksma?

peeter 7.07.2018 11:46 (1 aasta tagasi)

võlg 275.- aastast 2009, inkassosse 2012 ja siis maksed 550pluss 30 kuni 2017, siis pool aastat vaikus ja jälle nõue 585.-. enam maksnud pole..

Reelika 7.07.2018 19:10 (1 aasta tagasi)

Ei ole mõtet loomulikult maksta neile enam midagi, aga huvi pärast võiksid neilt pinnida, et mis summa see niisugune on..millest koosneb, kuidas arvutatud, mis perioodi kohta see on. Kui on viivised, siis mis viivisemäär on, milliselt summalt on see viivis üldse arvutatud jne jne. Et kuidas sul saab selline summa olla kui oled juba üksjagu maksnud..Sa kirjutasid, et 2009 oli põhiosa 275 eurot? Ja siis tasusid lihtsalt 2 x 275 =550 ja 30 eurot..Võlgnevusel teatavasti kõrvalkulud ka..palju see kogu nõue (koos kõrvalkuludega) oli aastal 2009 ja palju on see nüüd? Nüüd ma saan aru on see 585?

Reelika 8.07.2018 00:05 (1 aasta tagasi)

Süvenesin nendesse numbritesse nüüd väheke..Nii palju kui aru sain, siis see 275 on põhiosa..ehk siis see peaks olema baasiks, millelt arvutada viiviseid. Kui sa oled juba maksnud 550+30=580 eurot ja öeldakse et pea samapalju on veel tasuda..585 eurot, siis see teeks kogu summaks: 580 (makstud) + 585 (maksmata) = 1165 eurot. Et jääd võlgu 275 ja kerkib nagu pärmitainas ja nüüd on 1165 eurot. Vaatame palju juurdekasv olnud on..1165 - 275 = 890 eurot. Ehk siis nende aastatega on su esialgsele nõudele 275 lisatud 890 eurot lisaks. Aastas on lisandunud 890/9=98,9 eurot. Ehk siis iga aasta, mil võlgu olid muudkui suurendati seda 98,9 euro võrra..See teeb aastaseks viivisemääraks 36%. Ja kui arvestada, et seadusest tulenev on 8%, siis ikka mitmekordne vahe..Ehk siis VÕS § 113 lg 1 - Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär. Sinu puhul arvatavasti nii ongi, et viivisemääraks on lepingus sätestatud intressimäär. Seega kui leping olemas, siis saaksid vaadata mis intressimäär lepingus on...seal peaks viivisemäär ka olema:)

Reelika 8.07.2018 00:10 (1 aasta tagasi)

Noh tegelikult tuleks 1165 - 275 -30 = 860..sest see 30 ei ole viivised..aga üldpilti ja suurusjärku see ei muuda, siis tuleks 35% lihtsalt.

peeter 8.07.2018 10:07 (1 aasta tagasi)

selle 30.- maksin, sest üks jurist tv -s kkommenteeris, et kuni 500.-võla puhul tohib sissenõude kulu olla ainult 30.-e ja seepärast tasusin lisaks veel 30.-, et nad asja lõpetaks, aga nende väitel nüüd põhivõlaks saanud 585.-. mõistatus.

Reelika 8.07.2018 18:20 (1 aasta tagasi)

Sinu puhul sisetunne ütleb, et lihtsalt räägite ehk mööda üksteisest. Et kui tavaliselt inkassofirma esitab võlanõude, siis seal üsna täpselt kirjas summa, millest see koosneb jne. Sina nagu ma saan aru ei ole tasunud võlanõude järgi, vaid omaalgatuslikult selle 2-kordse põhiosa pluss sissenõudekulu 30 eurot. Ühiskonnas ju räägitakse pidevalt, et rohkem nõuda ei saa kui 2 kordne põhiosa jne..aga see selleks. Et kui sa omaalgatuslikult maksid, siis äkki maksid ka kuhugi mujale..näiteks algse võlausaldaja pangakontole vms..ja seetõttu tegelikult nende nõue on 585 ja sa oled sellest juba 550+30=580 tasunud..? Igal juhul soovitaks nendega rohkem suhelda ja täpselt selgeks teha, mis see nõue siis ikkagi on, millest see koosneb..mis oli algne..kuidas see kõik kujunenud on, sinu tasumised..kas kontonumbrid õiged.. jne. Pimesi ära maksa midagi..

peeter 8.07.2018 18:50 (1 aasta tagasi)

põhinõue oligi 275.- ja samapalju oli neid muid nõudeid kokku ja summa 550.- tuligi maksta, saigi makstud ja siis hakati nõudma uuesti maksmist ja siis tasusin veel 30.-,,et teist korda enam ei maksa.öeldi isegi, et kohtusse nad nii vana asjaga minna ei saa ja see olevat sissenõudekulu. ja ei maksa rohkem midagi.

Reelika 8.07.2018 21:04 (1 aasta tagasi)

Sel juhul äärmiselt kummaline, lambist mingi 585 veel nõuda..

Reelika 8.07.2018 21:35 (1 aasta tagasi)

Et siis kogu nõue su vastu oli midagi sellist: põhiosa 275 + viivised 275 + sissenõudekulu 585..ehk siis võlgu reaalselt jäid 275 eurot ja igasugu kõrvalnõudeid lisatud sinna 860 euro eest..

k 7.07.2018 03:35 (1 aasta tagasi)

Sõnastasin natuke valesti ehk ennast põhi võlg ongi kord 28.06.18 kirjas 208.- intress eraldi real ja eile saadetud dokumendis põhinõue 259,48.-. Ja vaatasin ka selle ülesse riputamis kohta taust.ee 22.01.2017. Miks ma nendega kemplen ongi selles et olen kahe vahel, st et info üleval nii taust.ee kui ka krediidiinfos, mis aga omakorda ei lase pangast ei laenu ega jm võtta. nüüd peangi tegema otsuse kas maksan neile või lähen ise kohtusse, kuna minu väited aegumiste kohta nad ei aktsepteeri. Et mida nagu saan mina kui tavakodanik ilma kohtuta teha, ega nad ise seda kohtusse kindlasti ei anna ja ei lõpeta ka pommitamist.

Reelika 7.07.2018 18:22 (1 aasta tagasi)

No enne 2016 kirjas ei olnud sul see summa lahti kirjutatud ja seal ei olnud välja toodud, et intress x summa, oli lihtsalt toodud üldsumma 255 eurot. Nüüd 2018 on see rohkem lahti kirjutatud, öeldud, et 259,48 eurot, intress sealhulgas 50,49 eurot. Kirjuta Andmekaitseinspektsiooni kaebus, see ei ole normaalne, et mingi aegunud nõudega hakatakse inimest survestama, inimene ennast kaitsta ei saagi..Kirjutadki sinna kaebuse, et ..inkassofirma avaldas sinu juba aastaid aegunud nõude Krediidiinfos ja Taust.ee-s..vastavalt IKS § 11 lg 7 p 2, seesugune iidvana aegunud nõude avaldamine kahjustab ülemääraselt sinu huve (siia kirjutadki, et laenu ei saa seetõttu pangast jne, pane konkreetsed asjad...lisa veel et kunagine maksejõuetus ei ole inimest püsivalt iseloomustav omadus), teiseks vastavalt IKS § 6 p 5 ei kajasta seesugune ammune aegunud võlg sinu tegelikku maksevõimekust hetkel, seega ei ole see ajakohane. Lisaks puudub andmete kogumisel eesmärk § 6 p 2 alusel, lepingut ju enam pole. Lisaks IKS 14 lg 1 p 4 - Isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. No sina ei ole oma nõusolekut andnud ja lepingut ei ole ka enam,, seega ei tohi nad tegelikult sinu andmeid enam töödelda..rääkimata veel avaldamisest. JUBA AEGUNUD nõude avalikkustamine on inkassofirma pahatahtlikkus, mis läheb vastuollu võlaõiguse ühe peamise printsiibiga - VÕS § 6 lg 1 - Võlausaldaja ja võlgnik peavad teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt. No niimoodi aegunud nõuetega inimest kottides ei saa küll rääkida, et asi toimub heas usus, üksteist austades.jne jne

Reelika 7.07.2018 18:40 (1 aasta tagasi)

Sest andmete puhul on see, et nad peavad olema tõesed, ajakohased, tegelikkusele vastavad. Kui see inkassofirma sind alles nüüd 2017 sinna MHR-i lisas, kust nad teavad, et oled maksejõuetu..Nad ei teagi, lahmivad niisama tühja. Aga äkki 2008 olid sul jah rasked ajad, võlad jne, aga 2017 olid juba miljonär:)) Ehk siis nemad ei saa mitte kuskilt teada, mis seisus oled sa täna, palju sul pappi on vms..Seega neil puudub ka alus väitmiseks, et 2017 oli maksevõimetu.

Reelika 7.07.2018 20:50 (1 aasta tagasi)

Nende inkassovendadel paneks ka suu kinni:) Rõhutaks veelkord, et nõue aegus 3 aastaga ja tänaseks on nõue AEGUNUD. Kui nemad arvavad jätkuvalt et kohaldada tuleb aegumise erijuhtu - 10 aastast aegumistähtaega, siis palu neil tõendada sinu tegevuse õigusvastasus ehk siis süüteo või kuriteo toimepanemine. Ja kui keegi paneb toime süüteo, siis on loomulik, et pöördutakse politsei poole. Küsi et miks nad ei ole siis pöördunud või mis sanktsioone nad sinu suhtes on üldse ette võtnud vms. Kui nad midagi ette võtnud pole, siis järelikult pole alust olnud ja pole alust kohaldada ka 10 aastast aegumist. Seega las aga tõendavad..Teiseks kirjuta, et TsÜS § 142 lg 1 - Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Nõue ju aegunud, seega kaob ka õigus nõuda! Küsiks aga mis te mind tüütate üldse..et nõue aegunud, ka seadus ütleb et õigus nõuda enam pole ja te ikka kirjutate ja helistate et maksa ära ja maksa ära:) IKS § 10 lg 1 - Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul...IKS § 21 lg 2 - Andmesubjektil on õigus nõuda: 1) isikuandmete töötlemise lõpetamist; 2) isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist; 3) kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

Reelika 7.07.2018 23:13 (1 aasta tagasi)

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON (http://www.aki.ee/et/poordu-inspektsiooni-poole/sekkumistaotlus), seal isegi vorm olemas, laed alla ja täidad ära..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.