Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Rumal 25.07.2018 13:15 (2 aastat tagasi)

Sain täiturilt meeldetuletuse, et: Täitemenetluse algatamise aluseks on Harju Maakohtu märts.2007 kohtuotsus jne jne. Ja teate lõpus selline lugu: Selgitame, et lähtudes täitemenetluse seadustiku §-st 221, võite pöörduda tsiviilkohtu poole sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagiga kui leiate, et täitedokument on aegunud ja soovite sellele tuginedes täitemenetlused lõpetada. Siit ka küsimus, et millisel kujul ja kuidas peaks selle tsiviilkohtu poole pöörduma? Mingi avalduse vorm või sõnastus? Aidake palun lolli järele :)

Reelika 25.07.2018 15:12 (2 aastat tagasi)

Hagiavaldus tuleb esitada

Reelika 25.07.2018 16:13 (2 aastat tagasi)

Aga asi ju aegunud ei paista olevat..

Rumal 27.07.2018 11:32 (2 aastat tagasi)

Kusakilt on kõrvu jäänud, et aegmistähtaeg on 10 aastat aga see siis ei loe? 2007 aasta märtsist peaks 10 aastat küll juba möödasolema.

Reelika 28.07.2018 06:28 (2 aastat tagasi)

Jah, aegub 10 aastaga ehk siis 1.märts 2021. Sinnani aega veel on..

Rumal 28.07.2018 08:12 (2 aastat tagasi)

Saan ma õigesti aru, et 05.04.2011 alates 10 aastat siis? Et sundtõitmist alustati sellest kuupäevast varem, see ei mängi rolli?

Sirje 26.07.2018 13:55 (2 aastat tagasi)

Kui Te leiate, et kohtutäitur nõuab Teilt kohtutäituri tasu sisse alusetult (kas nõuetekohase tasuotsuse puudumise või nõude rahuldamise vms asjaolu tõttu), on Teil võimalik esitada kohtusse hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seaduse (TMS) § 221 lg 1 alusel. Kohtutäituri tasu alusetu sissenõudmise korral esitatakse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi kohtutäituri kui täituritasu sissenõudja vastu (vt ka nt RKL 3-2-1-88-09, p 13). Hagi tuleb TMS § 11 lg 1 p 5 ja lg 2 tulenevalt esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi võib esitada kuni täitemenetluse lõpuni.

Pb 10.10.2018 07:51 (2 aastat tagasi)

Nr 1 - vaata üle, mis kuupäeval see 2007 kohtuotdos jõustus

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.