Üürilepingust kehtiv ja remondist

Kerli S. 27.07.2018 11:34 (2 aastat tagasi)

Tere, Mul väga suur mure, õigemini üsna mitu. 1. Üürileandja tahab, et ma korterist välja koliksin, viidates, et meil on tähtajaline leping aga lepingus puudub lepingu lõpp kuupäev, on ainult lepingu algus kuupäev ja siis on lause: leping on sõlmitud aastaks s.o. kuni: .... , ..... 20....a. Ta jättis ise selle koha tühjaks, et see pidi tal mingi tüüp leping olema. Kuna ma nüüd viitasin sellele, et leping on ju tähtajatu, et me ei fikseerinud ju lõppkuupäeva, hakkas ta mind survestama sellega, et hakkab korteris remonti tegema, kuna tahab korterit müüma hakata. Ja kui ma 1.08.2018 välja ei koli, hakkan elama korteris, kus käib remont. Kas see on seaduslik? Kuidas oleks õige? 2. Kõrvalkulud ja nende tasumise kohustus.- Seepeale hakkasin uurima üürilepingusadust ja üldse meie lepingut. Meil ei ole lepingus määratletud konkreetseid kõrvalkulusi, kuid ometi olen ma neid maksnud, kas seadusest tulenevalt on mul neid õigus nüüd need rahad kõik tagasi nõuda? Lepingus on kirjas nii: "üürnik tasub kõrvalkulud, mis on seotud eluruumi kasutamisega", täpsustamata sealjuures millised kulud. Seadusest aga lugesin välja, et kõik kõrvalkulud peavad olema lepingus täpselt välja toodud, vastasel juhul ei ole see üürniku kohustus. 3. Viivis - Tunnistan, maksmine on vahel viibinud ja üürilepingus on selline märge, et pean viivist maksma 0,15% maksmata jäänud summast, iga viivitatud päeva eest. Seda hakkas ta nüüd nõudma, varem ta sellele ei ole kordagi viidanud. Kas see viivise % ja arvestamise kord, mis meil lepingus kirjas on õiglane? 4. Nüüd hakkas mind ähvardama, et kui ma 1.08.2018 korterist välja ei koli, siis hakkab sotsiaalmeedias vastavates gruppides minu kui "puuküürniku" kohta teateid levitama. Kuidas saan ennast kaitsta?

Heigo 27.07.2018 12:28 (2 aastat tagasi)

1. teie leping on tähtajatu, seega kohaldub selle lõpetamisel 3 kuu pikkune etteteatamisaeg. Pealse seda peate te lahkuma. 2. Kõrvalkulude puhul peetakse ka silmas vee ja elektri kasutamist - kas te poel neid ka tarbinud? Kui tegemist on remondifondi või mingite laenuintressidega, siis seda tõepoolest ei peeta kõrvalkuluks ja seda ei pea maksma. 3. viivise % on seadusega lubatu piires, seega on see õiglane. Kui see on lepingus kirjas, siis loomulikult on tal õigus seda nõuda, hoolimata sellest, et varem ta seda pole teinud. 4. Kui tegemist on teadliku laimuga, siis saate te tema kohtusse kaevata, samuti saab meedias esitada oma selgituse kogu juhtumi kohta. Loodan, et oli abi.

Kerli S. 27.07.2018 12:34 (2 aastat tagasi)

Tänan. Aga kas ta võib korteris remonti tegema hakata? Korteri seisukord on sama, mis lepingu alguses. Veel teatas, et lõpetas elektrilevi lepingu.

Heigo 27.07.2018 14:36 (2 aastat tagasi)

seni kuni leping kehtib ja pole otsest hädavajadust remonti teha (näiteks toru katki vms) olete teie korteri valdaja ja tal on keelatud sinna ruumi üldse siseneda. Elektrilevi lepingu lõpetamine on juba päris kiusamise moodi. Võite talle öelda, et leping kehtib ja kui ei tagata elektrivarustus lepingu järgi, siis lähete hotelli ja pärast nõuate seal elatud aja eest masktud summa temalt tagasi.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.