Kriminaalkaristuse kättesaamine toimikust

endine pätt 24.09.2018 11:25 (1 aasta tagasi)

Olen kriminaalselt tingimisi karistatud, pisikuritegu karistus oli 1,5a tingimisi ja 6 kuud katseaeg, selle kõigest lõpust on nüüd möödas 4 aastat. Kui kergelt on mu karistuse info kättesaadav ja mis kujul? Kui näiteks keegi suvaline inimene teeb päringu minu kohta kuskil või siis tavaline patrullpolitseinik või temast natuke kõrgem politseinik. Ehk siis, kas ma kunagi pealtnäha puhtaks inimeseks ka saan, kelle kohta esmapilgul kuriteo infot pole? Üritan ausat elu elada ja ei tahaks, et mind minevik eluaeg kummitab iga väikese päringu peale.

kalevipoeg 25.09.2018 11:04 (1 aasta tagasi)

Kunagi kui toodi siia ristiusku, siis peale ristimist pesid Eestlased end jões puhtaks, aga antud juhul oled ikkagi endine-ei aita siin midagi enam.

endine pätt 25.09.2018 20:03 (1 aasta tagasi)

Ootaks siiski asjalikke vastuseid.

Reelika 25.09.2018 20:48 (1 aasta tagasi)

Karistusregistri seadus § 24. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad (1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui: 1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta; 2) maksukorralduse seaduses või maksuseaduses sätestatud väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat; 3) psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 4) sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat; 6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat; 7) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat; 8) alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat; 9) viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat; 10) üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat; 11) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82; 12) isik on surnud; 13) juriidiline isik on lõppenud.

AxL 25.09.2018 20:55 (1 aasta tagasi)

Karistusregistri seaduse (KarRS) § 24 lg 1 p 6 kohaselt karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat. Pärast isiku karistusandmete kustutamist registrist asendatakse avalikustatud kohtulahendites või muudes registrisse kandmise aluseks olnud ametnike avalikustatud otsustes isiku nimi initsiaalide või tähemärgiga. Isiku nime ei asendata, kui isik on süüdi mõistetud karistusseadustiku §-s 89–93, 95–112 või 114, § 133 lõikes 2, § 134 lõikes 2, §-s 135, 141 või 142, § 143 lõikes 2, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-s 144–146, 175–179, 184, 185, 187, 237, 255, 256, 268, 394, 403–405, 414, 415 või 418 sätestatud süüteo toimepanemise eest. Väärteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna kümme aastat, kuriteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna 50 aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates.

endine pätt 1.10.2018 18:31 (1 aasta tagasi)

Mina igal juhul enda kohta midagi netist leida ei suuda, loodan, et siis ei suuda ka teised. Kuna 4a on möödas karistuse lõpust, kas sellisel juhul on mu andmed registrist kustutatud ja arhiivis? Kui mõni tava patrullpolitseinik või temast natuke kõrgem politseinik lööb minu nime kuskile sisse, siis kas ta näeb midagi minu kriminaalkaristuse kohta, mingitki jälge ja vihjet?

endine pätt 1.10.2018 18:33 (1 aasta tagasi)

Huvitaks veel ka asjaolu, kas igasugune kriminaalasi välistab võimaluse, saada politseinikuks ja seda ka 10-20a hiljem? Minu tegu ei olnud midagi vägivaldset, kuid rikkumine sellegipoolest.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.