toitjakaotuspension

Mari 30.09.2018 19:13 (1 aasta tagasi)

Tere.Kas 80% töövõimetul inimesel on õigus saada toitjakaotuspensionit? Kui on võimalik,kas ka tagant järele makstakse?

Elli 1.10.2018 16:39 (1 aasta tagasi)

Ei maksta, makstakse teovõimelisele ja õppivale noorele kuni 24 eluaastani ja tagantjärgi makstakse vist kuni 1aasta.

Mari 2.10.2018 06:44 (1 aasta tagasi)

Aitäh vastamast aga; mulle tekitas arusaamatust see: toitjakaotuspensioni õigus( lesk ja su töövõime on vähenenud)

Reelika 2.10.2018 09:48 (1 aasta tagasi)

Riiklik pensionikindlustuse seadus § 20 lg 2 - Toitjakaotuspensionile õigust omavaks perekonnaliikmeks on: 1) toitja laps, vend, õde või lapselaps, kes on alla 18-aastane (alla 24-aastane gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppiv õpilane või ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega õppiv üliõpilane) või sellest east vanem, kui tal on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne 18-aastaseks (statsionaarses õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või täiskoormusega õppija enne 24-aastaseks) saamist. Vennal, õel või lapselapsel on õigus pensionile juhul, kui tal ei ole töövõimelisi vanemaid; 2) toitja vanem, kes on vanaduspensionieas või kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime; 3) toitja mittetöötav lesk, kes on rase (alates 12. rasedusnädalast); 4) toitja lesk, kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime või kes on vanaduspensionieas ja kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt ühe aasta; 5) toitja lahutatud abikaasa, kes jõudis vanaduspensioniikka või kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne abielu lahutamist või enne kolme aasta möödumist abielu lahutamisest ja kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt 25 aastat; 6) mittetöötav toitja lapse vanem või eestkostja, kes kasvatab toitja kuni kolmeaastast last oma perekonnas.

Mari 3.10.2018 17:52 (1 aasta tagasi)

Punkt 4) toitja lesk, kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime või kes on vanaduspensionieas ja kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt ühe aasta;? Kas ma mõistan seda punkti valesti?.-,saan sellest aru,et peaks saama toitjakaotuspensioni.

Marju 6.10.2018 16:51 (1 aasta tagasi)

Räägi selget juttu, kes ja kui vana inimene soovib toitjakaotuspensioni? Seda makstakse lastele! Või eestkostel vanemale kui laps on alaealine.

Mari 10.10.2018 15:20 (1 aasta tagasi)

Inimene kellel on osaline töövõimekaotus ja on kaotanud toitja e.mehe.Pensioniseaduse punkt 4) viitab sellele,et lesel ,kes on osalise töövõimega ... Kas ma mõistan seda punkti valesti?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.