tõendi tagamise avaldus tsiviilkohtumenetluses

Klaarika 29.10.2018 20:42 (2 aastat tagasi)

kuhu tuleb esitada tõendi tagamise taotlus tsiviilasjas, kui tsiviilasi on tallinna ringkonnakohtus. kas tõendi tagamise avaldus tuleb esitada harju maakohtule või ringkonnakohtule või on nad üks ja sama kantselei? kas tõendi tagamise taotlus ja kohtumäärus on protsessiosalistele koheselt näha või hiljem näha, millal nähtavaks muutub või on see operatsioon eraldi asi?

A 30.10.2018 05:59 (2 aastat tagasi)

Kui asi on ringkonnakohtus, siis ikka reeglina ringkonnakohtule tulebki esitada (vt TsMS § 245). E-toimiku kaudu avaldust esitades muutub see protsessiosalistele nähtavaks kohe, muul viisil esitatud avalduse puhul siis kui kohus on selle e-toimikusse üles laadinud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.