Pärimine

Mart 29.10.2018 10:47 (2 aastat tagasi)

Kuidas saaks kinnistusregistris seada piirang pärandvarale, või märge, et takistada selle müümist või kinkimist. Nimelt olen ainupärja ja minu eaka ema juures käivad usuõed. Olen palunud tal vaadata saateid jehoova tunnistajatest, aga tema ei taha sellest midagi kuulda. Pidid olema maailma parimad inimesed.

A 29.10.2018 11:42 (2 aastat tagasi)

Ei saa mitte kuidagi. Oma eluajal on pärandvara omanikul ka siis, kui on tehtud testament, teha sellega ükskõik milliseid tehinguid ning seda on võimalik keelata üksnes sellisel juhul, kui omaniku teovõimet kohtu kaudu piirataks. Pärijal ei teki pärandvarale mitte mingisuguseid õiguseid enne pärandi avanemist ehk pärandaja surma.

Mart 30.10.2018 08:14 (2 aastat tagasi)

Tere, Kas isegi juhul kui omanik on nõus piiranguga? Nimelt on minu ema pea 90 aastane ja tegelikult ta kardab samuti, et keegi võib temale kuuluva kinnisvara välja petta. Aga kinkelepingut ei ole veel nõus tegema, et olla kindel tema eest hoolt kantakse.

A 30.10.2018 08:28 (2 aastat tagasi)

Käsutuskeeldu saab seada üksnes mingite kinnistusraamatusse kantud õiguste tagamiseks. Kuna aga pärijal ei teki mingeid õigusi enne pärandaja surma, siis ei ole võimalik ka mingit keelumärget ei isiku enda kaitseks ega pärija õiguste kaitseks sisse kanda. Kui ema kardab, et keegi võib kinnisvara talt välja petta, siis oleks ju mõistlik vormistada kinkeleping koos emale tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega, sätestades ühtlasi kinkelepingus ka kohustuse teda surmani ülal pidada ja tema eest hoolitseda.

Pb 31.10.2018 06:25 (2 aastat tagasi)

Või sõlmige pärimisleping. Siis on ema omanik kuni surmani.

A 31.10.2018 06:55 (2 aastat tagasi)

PärS §96 lg 1 järgi pärimislepinguga ei või kitsendada pärandaja õigust vallata, kasutada ja käsutada oma vara ning lg 2 järgi lepingujärgne pärija või annakusaaja ei omanda pärimislepingu alusel pärandaja eluajal õigusi pärandaja varale. Seega ei anna ka pärimisleping alust seada pärandvarale mingit keelumärget ning hoolimata pärimislepingust on pärandajal õigus oma vara enne surma võõrandada kolmandale isikule.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.