Inkassoga kohtusse

M. 14.11.2018 12:12 (25 paeva tagasi)

Tahan esitada kohtule avalduse inkasso firma vastu kuna nad ei ole suutnud tõestada nõude tõendamist. Saab mulle keegi anda kohtu.ee lingi,kust saaksin avalduse esitada kohtule (ei tea ise milline neist õige on).

Reelika 14.11.2018 15:00 (25 paeva tagasi) vasta...

Suht mõttetu ettevõtmine..aga TsMS § 363. Hagiavalduse sisu (1) Hagiavalduses märgitakse lisaks menetlusdokumentide muudele andmetele: 1) hageja selgelt väljendatud nõue (hagi ese); 2) hagi aluseks olevad faktilised asjaolud (hagi alus); 3) tõendid, mis kinnitavad hagi aluseks olevaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse; 4) kas hageja on nõus asja kirjaliku menetlemisega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil; 5) hagihind, kui hagi ei ole suunatud kindla rahasumma maksmisele. (2) Kui hageja soovib hagi menetleda dokumendimenetluses (§ 406), tuleb seda hagis märkida. (21) Kui hageja ei ole nõus hagile vastamata jätmise korral tagaseljaotsuse tegemisega käesoleva seadustiku § 407 kohaselt, tuleb seda hagis märkida. [RT I, 29.06.2012, 3 - jõust. 01.01.2013] (3) Kui hagejat esindab menetluses esindaja, tuleb hagis märkida ka esindaja andmed. Kui hageja soovib menetluses kasutada tõlgi abi, tuleb seda hagiavalduses märkida ja võimaluse korral esitada tõlgi andmed. (4) Kui hagi esitatakse muusse kohtusse kui kostja üldise kohtualluvuse järgsesse kohtusse, peab hagi esitamist sellele kohtule põhjendama. (5) Abielulahutuse hagiavalduses märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ka abikaasade ühiste alaealiste laste nimed, sünniajad, kes lapsi ülal peab ja kasvatab, kelle juures lapsed elavad ning ettepanek vanemaõiguste ja laste kasvatamise edasiseks korraldamiseks. (6) Kui hageja või kostja on avalikku registrisse kantud juriidiline isik, lisatakse hagile registrikaardi ärakiri, registri väljavõte või registreerimistunnistus, kui kohtul ei ole võimalik registrist seda ise kontrollida. Muu juriidilise isiku kohta esitakse muud tõendid isiku olemasolu ja õigusvõime kohta.

kalle 29.11.2018 11:05 (10 paeva tagasi) vasta...

Tundub,et selliseid ohvreid on palju. Peaks vist kopereeruma. Minu lugu on näitlik,et Eestis ei kehti kodaniku põhiseaduslikud õigused:ohver peab tõestama,et pole seaduserikkuja.

Reelika 2.12.2018 06:54 (8 paeva tagasi) vasta...

Räägi lähemalt...

kalle 2.12.2018 23:50 (7 paeva tagasi) vasta...

Mul oli sõlmitud Tele 2-ga leping nende 3G piiramatu mahuga soodsa internetipaketi tarbimiseks,mida ma kasutasin paar aastat,kui siis ühe kuu 6.-l päeval ilmus mu monitorile teade,et mulle eraldatud selle kuu interneti maht on ammendunud. Mind ei olnud keegi paketi muutustest teavitanud,kuigi mind oli mõned korrad agiteeritud"kvaliteetsemat" teenust kasutama,selgus täpsustamisel,et antenn,mille kõrval ma elan edastab signaali ikka ainult 3G võrgus. Kuu aega andsid nad mulle lootust,et arusaamatus likvideeritakse,kuid lõpuks ma tüdinesin lollitamisest ja liitusin palju ebaökonoomsema nende konkurendi paketiga. Siis hakkasid nad mult nn. 4G paketi võlga nõudma selle aja eest,mis ma olin nende"arusaamatuste selgitamise"ajal kasutanud teenust. Ma pakkusin,et tasun sõlmitud lepingu järgselt,kuid nad jäärapäiselt esitasid arve ebaseadusliku lepingu eest. Et see leping on ebaseaduslik sain ma teada"Postimehest",kus kirjutati,et Tele 2 oli samal perioodil talitanud sarnaselt suure hulga klientidega ja Tarbijakaitse oli asja andnud Harju Maakohtusse,kes mõistis Tele 2.-le 4000 eurose trahvi,mis jõustus peale nende Riigikohtusse antud kassatsioonikaebuse tagasilükkamist. Oleks absurd,kui see nn. minu võlg oleks Julianus Inkassole maha müüdud peale Riigikohtu otsust.Igal juhul sain ma pikaajaliselt tunda inkassofirma ähvardusi. Alguses ma paar korda seletasin kannatlikult nende eri inimestele asjaolusid,kuid lõpuks hammustasin nad läbi ja nõudsin juba kirjalikult,et nad esitaksid mu võlgnevust tõestavad dokumendid. Selle asemel võtsid minuga ühendust keegi Helen ja kohtunikuabi Lunev,kes samuti nõudsid täitevmenetluses kohest"võla" tasumist,kuigi ma kannatlikult seletasin mõlemale pooletunnistes telefonivestlustes asjaolusid.Palusin ka neil esitada minu võlgnevust tõendavad dokumendid. Ma sain lõpuks mingi arve telefoni järelmaksu ja telefoniteenuste eest. Kinnitasin,et ma pole kunagi elus ühtegi telefoni järelmaksuga ostnud ja Tele 2 telefonivõrguteenuseid kasutanud. Selle peale võttis minuga ühendust kohtunik Ruth Silla jurist,kes teavitas mind,et asja arutab nüüd kohus.Meil oli pikaajaline kirjavahetus ja telefoniühendus.Kokkuvõtteks palusin ma "nii keerulise kohtuasja"arutamiseks avalikku kohtuistungit. Kui varem oli mulle helistatud ja küsiti alati,et kas ma sain kirja kätte ja millal vastan,siis kohtuistungist,mis toimus vahetult peale Jaanipäeva, mulle ei teatatud. Tagaselja otsuses nõudis "kohus"mult ligi 10 eurose arve eest lõpuks välja üle ühe kuu invaliidsuspensioni,mis lõpuks kohtutäitur mu pangaarvelt minu teadmata pangast ärastas. Et minu käitumisest aru saada pean ütlema,et peale rasket südameoperatsiooni,kus mul vahetati kuus südamearterit,on mul 80.%-ne invaliidsus,mis ei võimalda mul alati operatiivselt asjaajamisega tegelda.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 ____    ___    _____  ______ 
 | _ \\  / _ \\  / ___// /_  _// 
 | |_| || | / \ ||  \___ \\  -| ||- 
 | . //  | \_/ ||  /  //  _| ||_ 
 |_|\_\\  \___//  /____//  /_____// 
 `-` --`  `---`  `-----`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.